Karbonfangst med
norsk klimaskog

Karbonfangst med
norsk klimaskog

Trefadder er Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS.) Gjennom å bygge norske klimaskoger fanger vi store mengder CO2. Klimaskogene bygges i samarbeid med grunneiere og skaper arbeidsplasser i distriktene.

Vi har så langt plantet og sådd over 600.000 trær. Vår ambisjon er å plante millioner av trær hvert år noe som over tid vil binde millioner av tonn CO2.

Klimakompenser med Trefadder i dag

Gjennom Trefadder sine klimaskoger kan bedrifter og privatpersoner nå klimakompensere sine utslipp. 

Dette er godt og rimelig alternativ til internasjonale klimakvoter og vi garanterer en god og naturlig klimamessig effekt.

All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell. Vi planter på områder som gir de aller forutsetninger for maksimal vekst, biologisk mangfold og høyest kvalitet. Hele produksjonsfasen dokumenteres med sporbarhet, journalføring og bilder.  

Vår erfaring er din trygghet.

trees
Klimakalkulator

Regn ut din bedrifts klimaavtrykk

Prøv vår klimakalkulator for små og mellomstore bedrifter.

Regn ut deres klimaavtrykk og se hvordan dere kan kompensere ved å kjøpe trær hos Trefadder.

* For små og mellomstore bedrifter

Trefadder-nytt

PWC & Zero anbefaler gode klimaskog prosjekter

Store deler av Norsk næringsliv har ambisjoner om å oppnå «Net Zero» innen 2030. For å lykkes må man har en klar klimastrategi, iverksette tiltak for å kutte sine utslipp og klimakompensere restutslipp.

Saga KL – Klimaregnskap

Trefadder får stadig nye kunder, deriblant regnskapskjeden Saga KL. Utover klimakompensering utvikler Trefadder og våre kunder også kunnskap som klimatiltak og klimaregnskap. Under årets Saga KL medarbeiderkonferanse holdt Anders Kristiansen et engasjerte foredrag om viktigheten av klimaregnskap og av klimakompensering.

Green is good

Kristiansen sitt foredrag «Green is good» gikk rett hjem til fullsatt lokale som omhandler sakene og løsningene til Klima og den stadig økende naturkrisen.

Trefadder er omtalt i: