Archer fortsetter samarbeidet med Trefadder for å kompensere for restutslipp

Kunde_Archer

Opptatt av dokumentert effekt av klimatiltak

Norsk olje- og gassproduksjon er allerede blant verdens reneste med tanke på CO2-utslipp. Nå løfter energiserviceselskapet Archer miljøambisjonene og fortsetter samarbeidet med Trefadder for å kompensere for restutslipp.

– Som selskap er vi forpliktet til å bidra til det pågående energiskiftet. Samtidig er vi en del av en større verdikjede og mener det er viktig at alle virksomheter har tiltak for å løse klimautfordringene. Det er bakgrunnen for at vi satte bærekraft på dagsorden for mange år siden. Et konkret tiltak er solcelletak på kontorene våre i Norge, England og Argentina. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye tiltak og fortsetter nå samarbeidet med Trefadder for å kompensere for restutslipp, sier Line E. Askeland, Senior Communication Advisor i Archer.

Archer er et globalt energiserviceselskap med en historie som strekker seg over 50 år. I dag opererer selskapet på 40 lokasjoner og tilbyr boretjenester, brønnintegritet og intervensjon, plugging og utfasing, samt avviklingstjenester til sine oppstrøms olje- og gasskunder.

Trefadder ble etablert i 2019 for å hjelpe næringslivet med utslippsreduksjon, oppsett av klimaregnskap og klimakompensering fra egen biologisk karbonfangst. På kort tid har Trefadder blitt Norges største aktør innenfor biologisk karbonfangst med klimaskog.

Flere prosjekter for det grønne skiftet

Selskapet jobber primært med å tilby produkter og tjenester for olje- og gassindustrien, men ser aktivt etter muligheter for å bistå med utvikling av fornybare energikilder.

– I 2022 kjøpte vi 50 prosent av Iceland Drilling som leverer boring og brønntjenester for produksjon av geotermisk energi og karbonlagring. Foreløpig driftes selskapene separat, men det jobbes kontinuerlig med synergier på tvers av virksomheten.

– Vi er overbevist om at geotermisk energi er en del av fremtidens energimiks og har dette som en viktig del av vår strategi for å dreie industrien mot fornybare energikilder, sier hun.

Tar samfunnsansvar

Hun forteller at bærekraftmålene er forankret i styret og at lederne i de enkelte divisjonene er forpliktet til å følge opp.

– Vi tar utgangspunkt i ESG (Environmental, Social and Governance), som på norsk kan oversettes med miljø, sosiale rettigheter og selskapsstyring. For å sørge for at dette er noe som faktisk gjennomføres blir lederne i de ulike divisjonene fulgt opp og målt på gjennomføringen. I tillegg tar ledelsen fortløpende stilling til hvilke tiltak som vil være mest bærekraftige på lang sikt.

Selskapet er opptatt av å finne bærekraftige løsninger både på driftsnivå og i produksjonen.

– Vi ser blant annet på hvordan vi kan bytte ut dieseldrevne kjøretøy med elektriske. Noen steder er dette mulig, mens andre steder er vi avhengig av fossilt drivstoff og dieselaggregat. Dette er å anse som restutslipp som vi ønsker å kompensere for i form av klimaskog fra Trefadder, sier hun.

Opptatt av dokumentert effekt

Hun forteller at de valgte å samarbeide med Trefadder først og fremst fordi selskapet kan dokumentere effekten av tiltaket.

– Vi valgte å samarbeide med Trefadder på grunn av deres kompetanse og fordi de kan dokumentere at de planter på tinglyst grunn, samt at trærne blir stående lenge for å fange mest mulig CO2. Dette er et konkret og håndfast tiltak med dokumentert effekt på miljøet. Samarbeidet med Trefadder vil sammen med andre tiltak, bidra til at selskapet blir klimanøytrale i Scope 1 og 2 globalt, utenom Argentina.

Scope 1 er direkte utslipp fra driftsmidler virksomheten har operasjonell kontroll over. Scope 2 er indirekte utslipp fra innkjøpt energi.

– Målet vårt er å være klimanøytrale innen 2050 gjennom kontinuerlig utvikling av ny bærekraftig teknologi og tjenester. Sammen med kompensering for restutslipp reduserer vi ikke bare vårt energiforbruk, men også kundenes som kan garanterer for at vi som underleverandør jobber aktivt med bærekraft.

– Dette er ikke noe vi sier for å fremstå miljøvennlige, men er et konkret tiltak som kan dokumenteres. Samtidig vet vi dette er en maraton, og ikke en sprint, avslutter Askeland.

 

Archer

Line E. Askeland, Senior Communication Advisor
line.askeland@archerwell.com
982 96 048

– Målet vårt er å være klimanøytrale innen 2050 gjennom kontinuerlig utvikling av ny bærekraftig teknologi og tjenester.

Fra venstre: Mette Midthun Walde, Trond Hess, Line E. Askeland, Joachim Houeland.
Fra venstre: Mette Midthun Walde, Trond Hess, Line E. Askeland, Joachim Houeland.