Bli en klimanøytral bedrift

Klimanøytrale virksomheter vinner kampen om kundene og får et klart konkurransefortrinn.

For beregning av ditt karbonavtrykk og kompenserende tiltak, i form av treplanting, benyttes anerkjente metoder. Vi kan hjelpe dere med denne kalkuleringen.

Vi erkjenner at klimatiltak er en kostnad og for mange større bedrifter må dette skje over tid.

VÅRE KLIMANØYTRALE PRODUKTER

Button_Klima_VIRKSOMHET

Klimanøytral

VIRKSOMHET

Vi lager et klimaregnskap
for dine utslipp, og planter tilsvarende
med trær.

299,- pr. tonn CO2

eks.mva

Button_Klima_ANSATTE

Klimanøytrale

ANSATTE

Stadig flere bedrifter har nå klimanøytrale ansatte
og er et viktig delmål mot klimanøytral
eller klimapositiv virksomhet. 

598,- pr. ansatt

eks.mva

Bedre omdømme, stolte ansatte og fornøyde kunder

Hvilke fordeler gir Trefadder din bedrift?

Som Trefadder får du årlig et sertifiseringsbevis for din karbonnøytrale bedrift.

Sertifiseringen kan benyttes i markedsføring mot kunder eller dokumentasjon i anbudskonkurranser.

Dette kan gi et konkurransefortrinn for fremtidens kunder som vil velge virksomheter med bærekraft.

DOKUMENTASJON PÅ SERTIFISERING

Klimasertifikat

Når du blir klimanøytral gjennom Trefadder AS mottar du et årlig klimasertifikat som er din dokumentasjon på karbonfangst med norsk klimaskog.

I takt med at din klimaskog vokser vil din karbonfangst og antall trær øke hvert år.

Klimasertifikatet bygger på anerkjente utregninger, vår interne treplantingsdokumentasjon og kontroll fra vår eksterne revisjonspartner.

cert2021-67-Cappelen-Damm-AS

PROFILERING

Gjennom Trefadder gir du et bedre miljø og flere lokale arbeidsplasser. Dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører vil anerkjenne din miljøinnsats. 

Derfor mottar du profileringsartikler sammen med ditt sertifiseringsdokument. 

Profileringsmateriellet kan du benytte for å signalere at din bedrift er  kabonnøytral på ett eller flere nivåer.

5trees
Dørmerke_kontor
Profil_buttons
Profil_boks

DETTE SIER KUNDENE VÅRE

Kunder_Power

Vi ønsker å være en ansvarlig og bærekraftig bedrift! Derfor var det naturlig for oss å forplikte oss til å være Trefaddere.

Trond Erik Jacobsen

Power, Haugesund