Bli en karbonnøytral bedrift

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Hvilke fordeler gir Trefadder din bedrift?

Miljøvennlige virksomheter vinner kampen om  kundene og har et klart konkurransefortrinn.

Som Trefadder får du årlig et sertifiseringsbevis for din karbonnøytrale bedrift.

Sertifiseringen kan benyttes i markedsføring mot kunder eller dokumentasjon i anbudskonkurranser.

Dette kan gi et konkurransefortrinn for fremtidens kunder som vil velge virksomheter med bærekraft.

Bedre omdømme, stolte ansatte og fornøyde kunder

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Velg ett eller flere av våre karbonnøytrale produkter

For beregning av ditt CO2-avtrykk og kompenserende tiltak i form av treplanting benyttes anerkjente metoder.

Vi erkjenner at klimatiltak er en kostnad og for mange større bedrifter må dette skje over tid.

Vår klimakalkulator gjør det enkelt for din bedrift å regne ut eget karbonavtrykk.

Velg det produktet som passer best for din virksomhet.

Button_Klima_VIRKSOMHET

Karbonnøytral

VIRKSOMHET

Vi lager et klimaregnskap
for dine utslipp, og planter tilsvarende
med trær.

99,- pr. tonn CO2

Button_Klima_ANSATTE

Karbonnøytrale

ANSATTE

Stadig flere bedrifter har nå karbonnøytrale ansatte og er et viktig delmål mot karbonnøytral virksomhet. 

495/990,- pr. ansatt

Button_Klima_SPONSOR2

Karbonnøytral

SPONSOR

Bli Trefadder-sponsor ved å gi et
karbonnøytralt bidrag til treplanting
i våre klimaskoger.

99,- pr. tonn CO2

DOKUMENTASJON PÅ SERTIFISERING

Klimasertifikat

Når du blir klimanøytral gjennom Trefadder AS mottar du et årlig klimasertifikat som er din dokumentasjon på karbonfangst med norsk klimaskog.

I takt med at din klimaskog vokser vil din karbonfangst og antall trær øke hvert år.

Klimasertifikatet bygger på anerkjente utregninger, vår interne treplantingsdokumentasjon og kontroll fra vår eksterne revisjonspartner.

Profil_sertifikat_KLIMA

PROFILERING

Gjennom Trefadder gir du et bedre miljø og flere lokale arbeidsplasser. Dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører vil anerkjenne din miljøinnsats. 

Derfor mottar du profileringsartikler sammen med ditt sertifiseringsdokument. 

Profileringsmateriellet kan du benytte for å signalere at din bedrift er  kabonnøytral på ett eller flere nivåer.

5trees
Dørmerke_kontor
Profil_buttons
Profil_boks

DETTE SIER KUNDENE VÅRE

Kunder_Power

Vi ønsker å være en ansvarlig og bærekraftig bedrift! Derfor var det naturlig for oss å forplikte oss til å være Trefaddere.

Trond Erik Jacobsen

Power, Haugesund