BEDRIFT

Bli en karbonnøytral bedrift

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Hvilke fordeler gir Trefadder din bedrift?

Miljøvennlige virksomheter vinner kampen om  kundene og har et klart konkurransefortrinn.

Som Trefadder får du årlig et sertifiseringsbevis for din karbonnøytrale bedrift.

Sertifiseringen kan benyttes i markedsføring mot kunder eller dokumentasjon i anbudskonkurranser.

Dette kan gi et konkurransefortrinn for fremtidens kunder som vil velge virksomheter med bærekraft.

Bedre omdømme, stolte ansatte og fornøyde kunder

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Velg ett eller flere av våre karbonnøytrale produkter

For beregning av ditt CO2-avtrykk og kompenserende tiltak i form av treplanting benyttes anerkjente metoder.

Det er fint mulig å begynne med eksempelvis Karbonnøytrale ansatte og deretter oppgradere til hele virksomheten på et senere tidspunkt. Vi erkjenner at klimatiltak er en kostnad og for mange større bedrifter må dette skje over tid.

Velg det produktet som passer best for din virksomhet.

Button_Virksomhet_circle

Karbonnøytral

VIRKSOMHET

Vi analyserer hele din virksomhet og beregner ditt CO2-avtrykk for å bli karbonnøytral. Så plantes trær tilsvarende ditt årlige utslipp.

Button_Ansatte_circle

Karbonnøytrale

ANSATTE

Gjør dine ansatte klimanøytrale ved å kompensere for deres årlig CO2 utslipp som i snitt er 10 tonn.
(5 trær per ansatt hvert år)

Button_Kunder_circle

Karbonnøytrale

KUNDER

Kompenser dine kunders CO2-utslipp enten i sin helhet eller tilknyttet kjøp av dine produkter og tjenester. Så plantes trær tilsvarende deres årlige utslipp.

DOKUMENTASJON PÅ SERTIFISERING

Klimasertifikat

Når du blir karbonnøytral gjennom Trefadder AS mottar du et årlig klimasertifikat som er din dokumentasjon på karbonfangst med norsk klimaskog.

I takt med at din klimaskog vokser vil din karbonfangst og antall trær øke hvert år.

Klimasertifikatet bygger på anerkjente utregninger, vår interne treplantingsdokumentasjon og kontroll fra vår eksterne revisjonspartner.

TREFADDER CARBON NEUTRAL CERTIFICATE ROGALAND PREVIEW

PROFILERING

Gjennom Trefadder gir du et bedre miljø og flere lokale arbeidsplasser. Dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører vil anerkjenne din miljøinnsats. 

Derfor mottar du profileringsartikler hvert år sammen med ditt sertifiseringsdokument. 

Profileringsmateriellet kan du benytte for å signalere at du er en klimanøytral virksomhet. 

5trees
Dørmerke_kontor
Profil_buttons
Profil_boks

DETTE SIER KUNDENE VÅRE

Kunder_Power

Vi ønsker å være en ansvarlig og bærekraftig bedrift! Derfor var det naturlig for oss å forplikte oss til å være Trefaddere.

Trond Erik Jacobsen

Power, Haugesund