Button_Familie_circle

Karbonnøytral

FAMILIE

En norsk person slipper ut ca 10 tonn CO hvert år. For å kompensere dette utslippet må det plantes 5 trær hvert år.

Button_Bidrag_circle

Karbonnøytral

PERSON

Ønsker du å bidra til mer? Trefaddere som har mulighet til å bidra utover sitt CO2-utslipp kan kontakte oss.