BjørnKjærandHaugland

Bjørn Kjærand Haugland nytt styremedlem

Vi har gleden av å meddele at Bjørn Kjærand Haugland trer inn i Trefadder som styremedlem.

Bjørn er administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere, et initiativ for å samle norsk næringslivs fremste pådrivere innen bærekraft, miljø og klimatiltak.

Bjørn er tidligere konserndirektør for bærekraft i DNV GL, og han har lang erfaring med å bistå internasjonale selskapers virksomheter knyttet til bærekraft, miljø og klima. I DNV GL har Haugland hatt en rekke lederstillinger både i Norge, Korea og Kina.

Bjørn har skrevet flere artikler i internasjonale medier som The Huffington Post og The Guardian og han er også en aktiv bidragsyter i norske medier. Noe som har gjort han anerkjent både i Norge og internasjonalt i debatten rundt i bærekraft, næringsliv og klimaløsninger.

Bjørn har i dag flere styreverv, blant annet: i WWF Norge, Universitetet i Bergen og Institutt for Fredsforskning (PRIO).

Bjørn er en spydspiss i det norske og internasjonale bærekrafts miljøet, som vi i Trefadder ser veldig frem til å få jobbe sammen med. Bjørn tilfører nødvendig og viktig kompetanse til den videre utviklingen av selskapet. Hans brennende engasjement for miljø vil være en inspirasjon for både Trefadder og våre kunder.

Velkommen Bjørn!