Bli medeier i Trefadder

Trefadder AS er et av Norges mest grønne vekstbedrifter som bidrar til et bedre miljø og skaper lokale arbeidsplasser.

Konseptet har fått bred anerkjennelse og støtte i næringslivet, blant publikum og på det høyeste politiske nivå.

Selskapet er nå i gang med en større vekstfase og ønsker en bred sammensetning av små og store «miljøinvestorer».

Fyll ut skjemaet hvis du ønsker å vite mer om Trefadder som investeringsmulighet:

Anders_i_skogen_2