shutterstock_378746323_low

Godt vekst-år for trær

I løpet av sommeren har Trefadder plantet 14.000 trær og allerede nå ser vi at veksten så langt har vært veldig optimal. 

En god sommer med gunstige temperaturer, regn, sol har gitt ideelle vekstforhold hos årets planting. 

Vår første klimaskog er lokalisert på Haglid Gaard som ligger på ca 300 meters høyde med et meget næringsrikt jordsmonn.