GrønneOppdrag

Seminar «Grønne oppdrag»

Trefadder AS deltok på DNB sitt seminar «Grønne oppdrag» fredag 3. november sammen med ledende industribedrifter på Haugalandet.

Næringslivet står midt i det grønne skiftet, og de ledende industriaktørene på Haugalandet  har for lengst spisset satsingen inn mot bærekraftige løsninger.

DNB  invitert nøkkelpersoner fra Kværner, Aibel og Wärtsila til å fortelle om deres fokus, kommende prosjekter, og mulighetene som nå er der for underleverandørene i regionen.

Spesielt interessent for bedrifter var kanskje DNB sin såkalte «Grønne lån» hvor virksomheter som satser på målbare klimautslipp  og miljøtiltak kan få bedre lånebetingelser.