Norsk klimaskog
Norsk klimaskog

Norsk klimaskog

Norge er et godt egnet sted å plante klimaskog. Vi er kjente for å stille høye krav til standard, har et stabilt politisk landskap og lang erfaring fra skogdrift. Dette gjør at våre støttespillere kan være sikre på at treplantingen blir gjennomført og ivaretatt på en god måte. 

Vi bor i et langstrakt land med både kyst- og innenlandsklima. Temperatur, nedbør og jordsmonn påvirker landskapet på ulike måter over hele landet. Samtidig skjer det klimaendringer som endrer spillereglene for hvilke arter som trives best. Selv om Norge ikke har blitt rammet i stor grad av klimaendringene, som andre land, så viser forskning at også vi blir påvirket av dette. 

Mange arter trives bedre når vintrene blir kortere og somrene blir lengre. Områder, som før har vært åpne landskap, har i løpet av et par generasjoner blitt erstattet med tette skoger. 

Mens enkelte landsdeler har fått mindre nedbør, så har andre fått mer. Områder som ikke er vant til mye snø, opplever store snøfall om vinteren, mens andre steder har fått snøfrie vintere. Disse endringene påvirker også naturen rundt oss på ulike måter. Tregrensen i fjellene går stadig oppover og steder der det tidligere kun har vært mose og lyng, står det nå skoger. I enkelte områder av landet er skogene truet, mens andre steder lever skogene i beste velgående. 

Ulike skoger har også ulike klimaavtrykk. Enkelte tresorter binder mer karbon enn andre. Solforhold, regn, jordsmonn, dyr og mange andre faktorer påvirker veksten og dermed også bindingsgraden av karbon. Men det er også mange andre faktorer som spiller inn. Tette skoger, der snø samles på tretoppene vil reflektere mer sollys enn skoger på snøfrie områder. Førstnevnte vil derfor bidra til mer global oppvarming, basert på refleksjonen av sollys.  

Les mer om norsk klimaskog