Valg av områder og treart

Valg av områder og treart

En forutsetning for suksessfull skogplanting er å finne gunstige vekstområder med godt jordsmonn, næringsgrunnlag, tilgang på vann, sol og skjerming fra vær. Et slikt område må så renskes for mindre produktive vekster og dernest tilberedes før man kan plante trær. ​

Trefadder planter toårige grantrær som bruker ca. 30 år på å oppnå maksimalt karbonopptak.  Områder for treplanting er tinglyst, slik at vi er sikret langvarig og forutsigbar drift av klimaskogen. Vi kan derfor garantere at skogen som blir plantet skal binde angitt mengde karbon. 

Mange tidligere treplantingsprosjekter har feilet fordi det ble plantet utilpassede tresorter på ineffektive områder. Trefadder vil alltid velge ut områder som er næringsrike og best mulige for norsk gran. Vi har allerede plantet mer enn 50.000 trær fra Skogfrøverket på Hamar som er tilpasset områdene de er plantet i.  

For bonden er planting av klimaskog en kjærkommen ny inntektsmulighet. Forvaltere kan nå skape aktivitet på tidligere ubrukte områder som ikke er egnet for tradisjonelt jordbruk. 

All treplanting og dokumentasjon utføres og kontrolleres av kvalifisert fagpersonell, ledet av Rasmus Stokkeland som har utdannelse fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og som nå arbeider som forvalter av vår klimaskog på Hagalid gård. I tilfeller der det benyttes innleid personell skal disse ha nødvendig erfaring og kompetanse fra treplanting og vedlikehold av skogen.