Det har vært like mye CO2 i atmosfæren før og det gikk jo bra!

Naturlige økninger i karbondioksidkonsentrasjoner har bidratt til å varme opp jordens temperatur i millioner av år. Økning av karbondioksidkonsentrasjoner kunne kun skje når det var en økning av sollys. En økning i sollys forekommer når det inntreffer en liten vingling i jordens rotasjonsakse, eller endring i jordens bane rundt solen.

Sist gang vi hadde så mye CO₂ i atmosfæren var for mer enn 3 millioner år siden. Da var temperaturen ca 1 ° C høyere enn nå, og havnivået var 15–25 meter høyere enn i dag.

Hvis vi tar utgangspunkt i de siste millioner årene så har temperaturen på jorden endret seg etter hvor mye konsentrasjon av CO2 som har vært i atmosfæren, samt endringer i jordas akse rundt solen. Mer eller mindre sollys får, på kort sikt, liten innvirkning på det globale klimaet, fordi havene justerer sine karbonlagre etter hvor mye sollys som trenger inn i atmosfæren. Men når endringene vedvarer, vil havet representere en selvforsterkende effekt på temperaturendringene. Og da vil det enten bli veldig kaldt eller veldig varmt!

Les mer om karbondioksid i atmosfæren.