Freshly cut of tree. Nature abstract background.

Foredling av skogen

Mens skogen vokser, så vokser altså karbonlagrene i skogen. Men hva skjer når skogen har vokst seg stor og vi hugger den ned?

For å oppnå maksimal klimaeffekt gjennom hele livsløpet til skogen, så er det viktig at så mye som mulig av trevirket fra hogstarealene brukes til treprodukter, biobrensel og andre produkter som erstatter fossil energi. Store trær lagrer mer karbon og har også flere anvendelsesmuligheter.

I dag blir mesteparten av hogsten benyttet til sagbruk, trevarer. Mye av huset du bor i og inventaret er laget av behandlet trevirke,- og representerer sånn sett ditt eget personlige karbonlager. I tillegg har vi papp- og papirprodukter, mange har en ved- eller pellets-ovn hjemme eller på hytta. Veden du brenner i ovnen, frigir selvfølgelig karbon. Men til gjengjeld får du et varmt hus og konsumerer mindre elektrisitet. 

Treprodukter erstatter nå flere og flere materialer som slipper ut klimagasser, til og med produkter som vi tidligere lagde av plast.

Trefadder sine klimaskoger vil stå til den har bundet maksimal mengde karbon, noe som kan ta opptil 90 år. Etter hogst av klimaskog vil det plantes ny skog på arealene. Slik fortsetter vi arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. 

Les mer om foredling av skog.