Hva er albedoeffekten

Hva er albedoeffekten?

Albedoeffekten viser til hvor mye sollys som blir reflektert ut i atmosfæren. 

Skoger i områder med snødekke kan påvirke den totale klimaeffekten. For åpne arealer som ellers ville hatt et hvitt snødekke om vinteren kan albedoeffekten til en viss grad redusere eller oppveie effekten ved økt CO2-opptak.

Albedoeffekten forteller om hvor mye lys en overflate reflekterer. Lyse overflater, som snø, reflekterer mye av sollyset og har dermed en høy albedo. En mørk overflate vil absorbere mye sollys og dermed reflektere lite sollys. Mørke overflater har derfor en lav albedo.

Et skogkledd landskap der det ikke snør vil altså absorbere mer lys enn et åpent landskap som er dekt av snø i deler av året. Barskog absorberer mer sollys enn andre skoger, som f.eks. lauvskog. Derfor vil det ofte være varmere langs bakken i granskog, mens det er kjøligere i lauvskog. Regionale forhold som nedbør, skydekke, temperatur, vind og sollysets innstrålingsretning påvirker albedoeffekten.

Les mer om albedoeffekten.