Nature lover, close up of child hands hugging tree with copy space

Kriterier for å plante med Trefadder

I våre klimaskoger planter vi to år gamle trær fra godkjente produsenter. Trærne har sporing og genetisk stamtavle som er tilpasset lokasjonen som trærne plantes på. Hver årsklasse blir plantet i et definert område.

  • Skogeier/eiendom er PEFC-sertifisert , tar hensyn til dagens eksisterende lovverk og at kriterier for miljøinformasjon holdes.
  • Klimaskogen får økte rettigheter gjennom en tinglyst klimaskog. Tinglysningen sikrer at områdene kun benyttes til treplanting gjennom Trefadder.
  • Trefadder finansierer bearbeidelse av områder, innkjøp av planter, planting og stell.

Når grantrærne har vokst og bundet maksimal mengde karbon, er de godt egnet som byggematerialer o.l. Dette sikrer at tiden for karbonlagring forlenges.

Les mer i denne rapporten fra Miljødirektoratet.