Researcher in the forest examines trees.

Vedlikehold og stell

I en enhver skog konkurrerer trærne om næring seg i mellom. Ved eksterne faktorer som vind sol og med genetiske forskjeller får man ulike veksthastigheter. For at klimaskogen skal vokse raskest mulig med maksimalt opptak av CO2, må skogen regelmessig vedlikeholdes.

Det plantes vanligvis minst 250 planter per dekaer og det er ca 2 meter mellom hver plante. Over tid mens skogen vokser vil ca 20% måtte bli hogget ned for å gi plass til de trærene som har størst sjansje for maksimal vekst. En suksessfull klimaskog krever derfor godt med stell og vedlikehold.

Les mer vedlikehold av klimaskog.