Havert-05-06-2018_4

Vi lanserer Havfadder

Den norske tareskogen forsvinner. Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS) «går under vann» for å bevare økosystemet. Trefadder skal i samarbeid med NIVA forske på metoder for å reetablere den tapte tareskogen.

Klimaendringer og overfiske på nøkkelarter som steinbit på 60 og 70 tallet medførte at kråkeboller fikk fritt spillerom i en verden uten naturlige fiender. Dette preger i dag det marine økosystemet langs norske kysten. Nesten hele tareskogen fra Finnmark til Trøndelag er nedbeitet. Dette har ført til at binding av flere millioner tonn CO2 har gått tapt, en kraftig svekkelse i artsmangfoldet ­- og en økologisk katastrofe for Norges «regnskog!»