BDO

BDO velger Trefadder

BDO Norge sørger med sitt engasjement for at det blir plantet over 5000 m2 med god klimaskog i Trefadder regi 🌲🌲🌲

Gro Hovde Fiksdahl forklarer hvorfor BDO støtter Trefadder og hva vi ønsker at samarbeidet skal bidra til.

– I BDO Norge er det utslipp knyttet til reiser som skaper mest utslipp. Vi jobber for å redusere utslippet fra reiser ved å gjennomføre flere digitale møter, men samtidig er det å møtes fysisk et viktig aspekt i vår arbeidshverdag – både for å bygge relasjoner med våre kunder, men også for å sikre samhold og en god arbeidshverdag for våre ansatte. Vi ser at reisemetodene som benyttes blir stadig mer klimavennlige, men vi har likevel arbeid som må gjøres i å redusere vårt utslipp. Samtidig som vi jobber med dette, ønsker vi å kompensere for restutslippet, slik at vi reduserer påvirkningen vår virksomhet har på klima og miljø så mye som mulig.

Hva var hovedgrunnen til at dere valgte Trefadder når dere skulle kompensere?

– Trefadder bygger norske klimaskoger, og gjennom dette arbeidet fanger dere opp store mengder CO2 i et langt tidsperspektiv. BDO Norge ønsker å samarbeide med Trefadder fordi treplantingen skjer i samarbeid med norske gårdsbruk, og gjennom sitt arbeid skaper dere flere norske arbeidsplasser i distriktene. Dette er i tråd med BDO Norge sine verdier og vårt ønske om å være tett på norsk nærings- og samfunnsliv over hele landet.

Takk for starten på et godt samarbeid Gro Hovde Fiksdahl og Inga Sørensen!