zero

Naturbaserte løsninger er viktig

Trefadder hørte begeistret på «Klimatalen 2022» fra Zero, en årlig oppsummering for klimastatus frem til 2030 (tidsfristen i Parisavtalen).
Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona.

En av talere var Klima– og miljøminister Espen Barth Eide som hadde mye spennende å fortelle om ikke minst viktigheten av å ta i bruk naturbaserte klimaløsninger.
Trefaddergründer Anders Kristiansen fikk en god prat med ministeren på kvelden og inviterte han til et besøk i Norges første kommersielle klimaskog.