Ocean-network

Trefadder med satsing på Nordmøre

Næringsklyngen Ocean Network (ON) ser store muligheter for klimaskog på Nordmøre.

Nå realiseres den gjennom Trefadder. Som en region med sjørettet næringsliv, ser nå klyngemedlemmene til grunneiere i innlandet for å kompensere for sine utslipp.

Les hele saken her:
KSU.NO – ON Ocean Network inviterer til etablering av egen klimaskog på Nordmøre