Archer

Stort oljeservice-selskap velger Trefadder

Archer er et globalt oljeservice-selskap med en 40 år lang historie. Nå velger de Trefadder for å kompensere for sine utslipp. Høsten 2022 var de på Hagalid for å kickstarte egen klimaskog og bidra til å fange CO2 fra atmosfæren.

Senior kommunikasjonsrådgiver Line E. Askeland forteller hvorfor dette er viktig for Archer.

Hvorfor er fokuset på klima og bærekraft så viktig for Archer?

Archer som selskap er forpliktet til å bidra til det pågående energiskiftet og vi mener det er viktig at alle bedrifter har et realt fokus på bærekraft, for å kunne løse klimautslippsutfordringene. Vi har et felles ansvar sammen med resten av verden, og har satt bærekraft på dagsordenen for flere år siden.

Hvorfor velger dere å kompensere restutslippet deres?

Veien til Net-Zero er et maraton og ikke en sprint. Vårt mål er å være klimanøytrale i 2050 og i den sammenheng jobber vi målrettet og strukturert med å redusere vårt energibehov og klimaavtrykk. Gjennom operasjonell bevissthet og investering i fornybar energi, som sol og geotermisk energi, reduserer vi klimaavtrykket dag for dag, år for år. Restutslippene kompenserer vi gjennom treplanting og andre initiativer.

Hva var hovedgrunnen til at dere valgte treplanting når dere skulle kompensere?

Vi valgte Trefadder som samarbeidspartner, ettersom skog binder CO2 på en god måte og har en dokumentert virkning. Trefadder har i tillegg høy grad av kunnskap, de planter på garantert tinglyst grunn, og trærne blir stående. Vi i Archer er stolt bidragsyter til planting av klimaskog.