Tre sentrale personer i samarbeidet mellom Elkonor og Trefadder: Anders Kristiansen, daglig leder i Trefadder, Baard-Espen Hansen, daglig leder i Elkonor, og Lars Kihle, daglig leder i Norgesplanter. Foto: elektro247.no
Tre sentrale personer i samarbeidet mellom Elkonor og Trefadder: Anders Kristiansen, daglig leder i Trefadder, Baard-Espen Hansen, daglig leder i Elkonor, og Lars Kihle, daglig leder i Norgesplanter. Foto: elektro247.no

Elektrokjeden Elkonor blir Trefaddere

3500 elektrikere fordelt på omtrent 200 uavhengige bedrifter i elektrokjeden Elkonor kan nå kalle seg Trefaddere, når de nå har inngått et samarbeid om planting av klimaskog.

– Utgangspunktet for vårt arbeid med bærekraft er den sentrale bærekraftstrategien som medlemmene kan tilpasse sin egen bedrift. Selv om bedriftene er ganske like er det ulike geografiske forhold som gjør at de må ha ulik tilnærming. I tillegg har vi avtaler med grossister, leverandører og samarbeidspartnere som forplikter seg til å ha kontroll på miljø, samfunnsansvar og EPDer. På den måten kan vi være sikre på at vi kjøper varer og tjenester som er bærekraftige, uttaler Baard-Espen Hansen, daglig leder i Elkonor i denne artikkelen i elektro247.no