Tormod Wilson Losnedal og Anders Kristiansen presenterte Trefadders konsept for landbruks- og matminister Sandra Borch.
Tormod Wilson Losnedal og Anders Kristiansen presenterte Trefadders konsept for landbruks- og matminister Sandra Borch.

Klimasertifikat til landbruks- og matminister Sandra Borch

«Det bildet skal jeg sende til klima- og miljøminister Espen Barth Eide»
Slik avsluttet landbruks- og matminister Sandra Borch dagens møte med Trefadder 📷

Vi fikk presentert vårt unike klimaskog-konsept som gir en vinn vinn-situasjon for bønder, klima og de bedriftene som nå gjør sitt ytterste for å redusere utslipp og kompensere for sine restutslipp 🌎 Trefadder sikrer finansiering til planting av gjengroingsarealer. Disse helt nye skogarealene danner grunnlag for premium-klimakreditter og dermed inntekter til grunneier 🌳💰 Konseptet vårt er en videreutvikling av klimaskogforskningsprosjektet Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) brukte 50 millioner på, i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Rogaland.

Ministereren fikk plante en mobil klimaskog, fikk sertifikat på karbonfangsten og var begeistret for vårt konsept. Hun var tydelig fornøyd med å ha en norsk klimaskog! 🤩