Anders Kristiansen

Daglig leder

tlf. 949 70 402

ak@trefadder.no

• Naturbruk
• Fagbrev Akvakultur
• Bachelor i markedsføring

Anders_portrett_kvadrat