Rasmus Stokkeland

Fagansvarlig

tlf. 406 49 917

rs@trefadder.no

• Mastergrad i skogbruk og i eiendomsutvikling
• Tidligere meddommer i jordskifte

stell-circle