Ofte stilte spørsmål

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

 

test

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet er vurdert til 60 tonn karbon per dekar. Da er vi godt innenfor feilmarginene og våre kunder kan være helt sikre på at de får det de betaler for.

Klimaskogen vil stå til den har bundet maksimal mengde karbon, noe som kan ta opptil 90 år. Etter hogst av klimaskog vil det plantes ny skog på arealene. Slik fortsetter vi arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. 

Kompenserende treplanting betyr at vi planter skog som tilsvarer ditt årlige karbonutslipp. Vi lager mer enn gjerne et karbonregnskap til deg, slik at du har oversikt over ditt miljøavtrykk.

All treplanting bra. Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi faktisk binde nok karbon til å løse klimakrisen. Erfaringene fra lignende prosjekter over hele verden viser at det er viktig å plante på steder der trærne får vokse under optimale forhold.

I Norge finnes det allerede gode systemer og rutiner som sikrer at klimaskogene vokser uten at den kan bli fjernet av myndigheter eller skogeier. Våre trefaddere kan derfor være sikre på at klimaskogene klarer å binde karbon og at trær ikke blir fjernet.

Ved å støtte Trefadder har du tilgang til å besøke din klimaskog.

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Myndighetene tildeler bedrifter og stater en viss mengde kvoter som så kan selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Kvotene definerer markedsprisen på CO2-utslipp.

Det finnes ulike typer kvoter, herunder EUA og CER. Felles for disse er at hver kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2, og at de er godkjent under Kyoto-avtalen. Klimakvoter blir handlet på børser og prisene varierer basert på tilbud og etterspørsel.

Trefadder er ikke en del av klimakvote-systemet. Det er derfor ikke mulig å spekulere i kvoter som er kjøpt gjennom Trefadder.

Vi i Trefadder har gjort ting enkelt. Vi planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog her på Hjelmeland! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.

Ett år med trefadderskap inkluderer planting av trær for gjeldende år, samt vedlikehold av trærne fram til maksimal karbonlagring er oppnådd. Klimaskogen vil derfor stå, uavhengig om du sier opp fadderskapet eller ikke. Når et fadderskap fornyes etter ett år plantes nye trær, slik at vi klarer å binde enda mer karbon for deg.

Trefadder AS eies av de ansatte, næringsfond og miljøengasjerte investorer fra hele landet. Styret består av Svenn-Børge Vatland, Bjørn Haugland og Anders Kristiansen.

Foto: Magnus Farkvam