Biologist Trainee Writing Down Results of Stream Water Analysis

Fordeler ved å plante trær i Norge

Her i Norge har vi de beste stedene for å oppnå en sikker, stabil og bærekraftig karbonfangst ved hjelp av treplanting i klimaskog:  

  • Uttalt politisk målsetting om å oppnå klimanøytralitet
  • Store arealer som er gunstige for treplanting
  • Stabil geopolitisk region
  • Miljøbevisst befolkning
  • Høye krav til kvalitet

Trefadder planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.