Klimakompensering med Trefadder

Fragaia bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

Norge er i starten på det grønne skiftet, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi oss mål om å bli klimanøytrale. Vi ønsker å redusere utslippet vårt og velge mer miljøvennlig. I tillegg ønsker vi å bidra med klimakompenserende tiltak ved skogplanting gjennom Trefadder.

Vårt bidrag gjør at vår virksomhet klimakompenseres! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden.

CO2-fangst

Vi klimakompenserer gjennom treplanting
i Norge i Trefadders klimaskoger.

Dette gir CO2 fangst garanti for et bedre miljø,
og det skaper lokale arbeidsplasser.

Vårt klimabidrag er sertifisert, og du kan faktisk besøke «vår» klimaskog.

Trær er naturens metode for å fange CO2.
Trefadder planter riktige trær på riktige steder og utvikler Norges første kommersielle klimaskoger.
Så langt er mer enn 100.000 trær plantet, som over tid vil binde tusenvis av tonn CO2.

created by dji camera

Hagalid Gård, Hjelmeland

100.000 trær plantet (2021)

15LifeOnLand
13StoppeKlimaendringene

Gjennom klimakompenserende tiltak ønsker vi på sikt å oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 13 og 15:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

CO2-fangst

Gjennom fotosyntesen fanger trær CO2.

Et norsk grantre som vokser opp, kan fange opptil 2 tonn CO2.

O2 slippes ut i atmosfæren

CO2 lagres i trestammen, røttene og i jorda.

7,9 tonn CO2

En nordmann slipper ut
7,9 tonn CO2 hvert år

Kilde: Global Carbon Project

80 tonn CO2

1 mål norsk Klimaskog binder
netto i overkant av 80 tonn CO2

Gjelder CO2-binding i tre, røtter og jordsmonn
Kilde: Klimaskog forskningstrapport

99 m²

Ved å plante 99 m² klimaskog
årlig er man karbonnøytral

100% sporbarhet

Trefadder har full sporbarhet i hele verdikjeden fra frø til plante og til skog.
Etter 2 år i drivhus settes plantene i klimaskogjorda.

minitre

Vi planter de rette trærne på de riktige stedene.

Ved å plante rundt 300 trær per dekar på nøye utvalgte steder, tar vi hvert trinn i plantingsprosessen med stor forsiktighet. Trefadder oppnår også biologisk mangfold ved å unngå monokulturer og sørger for at området blir et sted hvor både dyr og planter kan trives. Alt som sikrer de absolutt beste forholdene for treet og for fremtidige generasjoner.

planter_1

Som stolt Trefadder bidrar vi til en bedre fremdrift for fremtidige generasjoner. Takk for at du valgte å handle hos oss!

Vil du vite mer?
Besøk vår miljøpartner: