Protester mot globale klimaendringer
Protester mot globale klimaendringer

Globale klimaendringer

Menneskelige aktiviteter har økt konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren vår, og forsterker jordens naturlige drivhuseffekt.

Konsentrasjonen av karbondioksid øker på grunn av de fossile brenslene som vi brenner for energi. Fossile brensler som kull og olje inneholder karbon. Kull og olje er millioner år gamle plantematerialer som, mens de levde, trakk til seg karbon. I løpet av 200 år har vi returnert mye av dette karbonet tilbake i atmosfæren. 

Basert på luftbobler fanget i iskjerner mange mil under bakken, vet vi at karbondioksid aldri oversteg 300 ppm i løpet av istiden i de siste million årene. Før den industrielle revolusjonen startet på midten av 1700-tallet, var den globale gjennomsnittlige mengden karbondioksid omtrent 280 ppm.

På 1960-tallet var den globale økningen ca. 0,6 ppm per år. Nå er den over 2,5! Den årlige økningen i atmosfærisk karbondioksid de siste 60 årene er omtrent 100 ganger raskere enn tidligere naturlige økninger. Globalt atmosfærisk karbondioksid var 409,8 ppm i 2019, som er ny rekord.

Les mer om globale klimaendringer.