green leaf on white background, with CO2 for Carbon Dioxide cut out, illustrating the function of plants to process CO2

Hva er karbondioksid?

Karbondioksid er den viktigste av jordens langlivede klimagasser. Det absorberer mindre varme per molekyl enn klimagassene metan eller lystgass, men forblir i atmosfæren mye lenger. Karbondioksid absorberer bølgelengder av termisk energi, noe som har en unik påvirkning på drivhuseffekten.

Uten denne naturlige drivhuseffekten ville jordens gjennomsnittlige temperatur vært under frysepunktet. Den menneskeskapte forurensningen skjer nå i et så stort omfang at det har ført jordens energibudsjett ut av balanse. Miljøgassene som slipper ut i økosystemet fanger ekstra varme og øker jordens temperatur. Økninger i atmosfærisk karbondioksid er nå ansvarlig for over 60% av den globale temperaturøkningen.

Karbondioksid oppløses også i havet, der den produserer karbonsyre og senker havets pH. Fra starten av den industrielle revolusjonen har pH i havets overflatevann blitt forsuret med over 30% . Økende surhet forstyrrer sjølivets evne til å trekke ut kalsium fra vannet for å bygge skjell og skjeletter. Mer varme fører til at havene ikke kan klare å holde på all lagret karbondioksid og slipper det derfor ut i atmosfæren, noe som forsterker oppvarmingen.

Les mer om karbondioksid.