The Briksdalsbreen glacier or Briksdal glacier,  is one of the most accessible and best known arms of the Jostedalsbreen glacier. Briksdalsbreen is located in the municipality of Stryn in Sogn og Fjordane county, Norway. The glacier lies on the north side of the Jostedalsbreen, in Briksdalen (the Briks valley) which is located at the end of the Oldedalen valley, about 25 kilometres (16 mi) south of the village of Olden. It is located inside Jostedalsbreen National Park. Briksdalsbreen terminates in a small glacial lake, Briksdalsbrevatnet, which lies 346 metres (1,135 ft) above sea level.
Briksdalsbreen

Hva har vi lært fra tidligere planting av skog?

Tidligere generasjoner har erfart at planting av ny skog kan ha både positive og negative konsekvenser for økosystemet. Det var alltid forbundet med en viss risiko å introdusere nye arter som ikke fantes naturlig på planteområdet. Arter som virker fredfulle på et sted, kan vise en mer aggressiv side av seg selv når den blir satt i et nytt og fremmed økosystem. Det er mange eksempler på slike lokale katastrofer gjennom tidene og over hele kloden som har ført til en forrykkelse av hele økosystemet og bidratt til at etablerte planter og dyr forsvinner og utryddes.   

Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi faktisk binde nok karbon til å løse klimakrisen. Erfaringene fra lignende prosjekter over hele verden viser at det er viktig å plante på steder der trærne får vokse under optimale forhold.

I Norge har vi gode systemer for å sikre at planting av ny skog skjer under kontrollerte former og det settes krav til skogeier for forsvarlig skjøtsel av skogen. Våre trefaddere kan derfor være sikre på at klimaskogene klarer å binde karbon og at trær ikke blir fjernet.

Les mer om tidligere erfaringer hos Miljødirektoratet.