Hvem er vi?

Trefadder tilbyr bedrifter klimakompensering av sine restutslipp gjennom trygg CO2 fangst fra norsk klimaskog.

Vi har utviklet Norges første kommersielle klimaskog hvor vi samarbeid med lokale bønder planter skog for et bedre klima og skaper lokale arbeidsplasser.

Klimaskog i Norge

Trefadder AS sine kommersielle klimaskoger har sitt utspring fra et omfattende statlig klimaskogprosjekt i regi av Klima- og miljødepartementet (2013-2019)

Miljødirektoratet og Norges fremste skogfagmiljøer har brukt mer enn 50 millioner kroner på Norsk klimaskogforskning i perioden 2015-2021.

Klimaeffekten av Norsk klimaskog er godt dokumentert og Trefadder har sammen med internasjonale partnere videreutviklet klimaskogmetodikk, praksis og dokumentasjon enda mer.

Prosjektdeltagere i det statlig klimaskogprosjekt er angitt til høyre og mer om prosjektet kan leses på https://www.miljodirektoratet.no/

Trefadders konsept underbygges av forskning

Det statlige klimaskog forskningsprosjektet ble administrert av Statsforvalterne i Rogaland, Trøndeland og Nordland.

Prosjektet dokumenterte blant annet:

  • Karbonfangst effekten
  • Miljø og naturmangfold effekt
  • Kriterier for valg av arealer
  • Metodikk og praksis

Miljødirektoratet har beregnet at Norge kan plante klimaskog tilsvarende en
karbonfangst på 447 millioner tonn. Norges årlige utslipp er på ca 49 millioner tonn CO2.

Norge har derfor gode forutsetninger for klimaskog, spesielt langs vestlandet
som har ledige arealer og i mindre grad påvirkes av albedoeffekten.

Trefadder har bygget videre på denne forskningen og har sammen med KPMG Canada utarbeidet en kommersiell metodikk for produksjon og dokumentasjon av klimaskog. KPMG Canada har i flere år vært en ledende aktør for sertifisering og verifisering av klimaskoger i og utenfor Canada.

Historikk

Trefadder AS ble startet av gründer Anders Kristiansen som ønsket å skape arbeidsplasser i distriktene og samtidig øke takten på det grønne skifte.

Norsk næringsliv ligger langt fremme med det grønne skiftet, men dessverre er det betydelige reststutslipp som av økonomiske og teknologiske årsaker ikke kan reduseres i dag.

Selskapet Trefadder ble etablert i 2019 for å hjelpe næringslivet med utslippsreduksjon, oppsett av klimaregnskap og tilby klimakompensering fra egen biologisk karbonfangst produksjon. På kort tid har Trefadder allerede blitt Norges største aktør innenfor biologisk karbonfangst.

Selskapet har i dag 10 ansatte og har med inneværende år produsert mer enn 150.000 tonn CO2 kvoter. Sammen med våre grønne investorer skal vi akselerere vårt bidrag for å løse klimakrisen og samtidig skape lokal verdiskapning.

gran_2

2019

Lansering mot næringslivet

Siv Jensen mottar sitt Trefadderskap

Trefadder AS ble lansert mot næringslivet på Bedriftens dag, med daværende finansminister Siv Jensen tilstede.

2020

Lansering mot landbruket

Olaug Bollestad mottar velkomstpakke som Trefadder

Trefadder AS ble lansert mot landbruket, med daværende mat- og landbruksminister Olaug Bollestad tilstede.

2021

Solberg heier på oss

Anders og Erna_crop

Trefadder AS fikk presentert Norges første klimaskog til daværende statsministeren Erna Solberg som ønsket oss lykke til med klimaskogarbeidet.

Vårt team

Vårt team består av en gjeng engasjerte medarbeidere som ivrer for klimasaken og har betydelig ekspertise på skog, natur, miljø og klimaregnskap. Kontakt oss hvis det er noe du lurer på.

Styret og eierskap

Trefadder AS eies i hovedsak av gründerne og grønne investorer som har tilført selskapet en sterk kapitalbase for betydelig produksjonsskalering.

Anders Kristiansen

• Naturbruk • Fagbrev Akvakultur • Bachelor i markedsføring

Bjørn Kjærand Haugland

• Adm. dir i Skift Norge
• Styremedlem i WWF, UiB, Prio mm
• Tidligere konserndirektør for bærekraft i DNV GL

Investorer

Link Venture Kapital
Selskapet er et Stavanger basert Venture fond som investorer i gr@nne Start ups og ledes av Grethe Skundberg.
Representert i styret er Inger Espeland-Helgøy.

Bjørn Kjærang Haugland
Styremedlem Bjørn Haugland er en av Norges ledende personer i det grønne skiftet. I dag adm. dir i Skift Norge og tidligere konserndirektør for bærekraft i DNV.

Anne Irene Håvarstein
Gründer i Stavanger som bygget opp IT-selskapet Olavstoppen AS, som senere ble solgt til Bouvet.

Vår visjon

Trefadder skal utvikles til å bli en betydelig aktør som løser klima og naturkrisen ved å produsere høykvaltetskvoter. Klimakrisen kan kun løses ved å kutte utslipp maksimalt og redusere CO2 nivået i atmosfæren gjennom trygg karbonfangst.

Strategiske utviklingspartnere

Kunder_Microsoft

Microsoft

SkogTech

Microsoft og Trefadder utvikler en produksjonsplattform for klimaskog som vil både identifisere de beste områdene og beregne karbonfangsten.

Les mer om Microsofts satsning
Kunder_Bahr

Bahr

Juridisk rammeverk

Advokatselskapet BAHR bistår Trefadder probono for å utvikle et juridisk rammeverk for klimaskogen slik at vi sikrer skogens rettigheter for maksimal CO2 fangst i og etter vår levetid.

Les mer om Bahr her
Kunde_Beyonder

Beyonder

Sirkulær råvaremodell

Batterifrabrikken Beyonder i Stavanger utvikler batterier som bruker sagflis som erstatning av kobolt og nikkel.

Avkapp fra Trefadder sine klimaskoger benyttes som innsatsfaktor, dette fører videre til at Trefadder også er verdens første sirkulære klimaskog.

Les om Beyonders teknologi her