Hvem er vi?

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Trefadder-initiativet er et finansieringssamarbeid mellom bedrifter og privatpersoner som gjennom sitt trefadderskap kan bli klimanøytrale ved treplanting av norsk klimaskog.

Vår historie

Trefadder AS har sitt utspring fra finetechselskapet Dealmaker AS i Haugesund som leverer IT og innholdsløsninger til bank, forsikring og strømbransjen i Norge.

Dealmaker har miljøbeviste kunder hvor det både kreves og forventes at man er en klimanøytral leverandør.

Vi ønsket å ta en mer aktiv rolle for miljøet vårt, og etter en omfattende tiltaksanalyse tok vi kontakt med aktører i norsk skognæring som vi sammen med har utviklet tjenesten Trefadder AS. Resultatet av dette ble et samarbeid der våre miljøbevisste kunder bidrar til at gårder kan bygge norsk klimaskog.

Våre primære kriterier er:

  1. Vitenskapelig dokumentert effekt.
  2. Dokumentert gjennomføring og kontrollbare resultater.
  3. Lavere kostnad enn internasjonale klimakvoter.

Selv om utvikling av klimaskoger i Norge tar lengre tid enn i tropiske strøk har nyhetene i den siste tiden dokumentert at geopolitisk stabilitet er viktigere enn veksthastighet.

Gjennom Trefadder initiativet har Dealmaker AS blitt karbonnøytral, og vi stiller nå de samme miljøkrav til våre leverandører. Vi håper dette kan skape en «snøball effekt» og at vi sammen kan bygge store norske klimaskoger som fremover binder millioner av tonn co2.

gran_2

​Gjennom dette konseptet
kan både bedrifter og privatpersoner
bli CO2-nøytrale.

Vår målsetning

Karbonfangst med norsk klimaskog. Treplanting er en naturlig og anerkjent metode for å fange CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntese.

Trefadder AS sitt unike treplanting system bidrar til finansiering av klimaskog i Norge samtidig som trefaddere (bedrifter og privatpersoner) oppnå sertifisert dokumentasjon.

Vår målsetning er at Trefadderskap blir et nytt attraktivt «karbonfangst verktøy» for norske bedrifter og privatpersoner for å skape et bedre miljø.

gran_1
Anders og Rasmus
Anders og Rasmus

Vårt team

Trefadder AS sin organisasjon består av et tverrfaglig team som administrerer og utviklet konseptet nasjonalt.

Det faglige arbeidet rundt etablering og drift av klimaskogene administreres av skogsingeniør Rasmus Stokkeland, sammen med sitt kompetente team og nettverk. Stokkeland er vokst opp på gård og har videre en mastergrad i skogsfag fra Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)]

gran_2

Dokumentasjon

Vår dokumentasjon er din trygghet

Tillit til klimatiltak er en forutsetning for Trefadder modellen og dessverre forekommer det mye juks og korrupsjon i klimaprosjekter i Amazonas og andre fjerne strøk. Derfor vektlegger Trefadder betydelig verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med våre klimaskoger.

Etablering og utvikling av klimaskoger krever riktig kompetanse, metodebruk, journalføring, avtaleverk med grunneiere og dokumentasjon gjennom skogens livsfaser. For dette formålet har Trefadder utviklet et unikt IKT-system som blant annet inneholder følgende forutsetninger og funksjoner.

 

1.0       Kompetanse og erfaring

All treplanting og dokumentasjon gjøres og kontrolleres av kvalifisert fagpersonell som har relevant utdannelse fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). I tilfeller der det benyttes innleid personell skal disse ha erfaring og nødvendig kurskompetanse for treplanting og ungskog-vedlikehold.

Uten riktig kompetanse under planting og vedlikehold er det en økt risiko for at skogen får en mindre vekst, høyere dødelighet og lav trekvalitet.

 

2.0       Klimaskogene

Kriterier for at skogeiendommer kan bli med i klimaskogene til Trefadder:

  • Skogeier/eiendom er PEFC-sertifisert, tar hensyn til dagens eksisterende lovverk og miljøinformasjonskriterier holdes.
  • Om det det dokumenteres avvik skal disse rettes før en eventuell avtale inngås.
  • Om noe av arealet går ut til andre formål må dette erstattes annet sted på eiendommen som gir tilsvarende eller større opptak av Co2
  • Klimaskogen får økte rettigheter/vern gjennom en tinglyst «klimaskogavtale».
  • Trefadder finansierer bearbeidelse av områder, innkjøp av planter, planting og stell. Skogeiere som ikke overholder dette må betale tilbake dette beløpet.

 

3.0       Planting og vedlikehold

Valg av gode planteplasser, riktig planteredskaper, utførelse, samt plantebehandling under transport og mellomlagring er forutsetninger for en god skog.

All treplanting foregår ved å kjøpe to-åringer fra godkjente produsenter med sporing og genetisk stamtavle. Hver årsklasse blir plantet i et planlagt området som blir journalført. I skogdrift brukes begrepet «Ungskogpleie» som utføres ved gitt mellomrom i årene etter planting. I denne fasen vurderer man tetthet, vekst og optimaliserer for videre vekst.

 

3.0       Verifisering av tredjepart 

Vi benytter et revisjonsselskap til blant annet å verifisere antall trær som har blitt plantet og våre klimaskoger blir i tillegg dronefotografert hvert år.

 

4.0       Besøk din klimaskog

Som trefadder har du muligheten til å besøke «din klimaskog». På vår klimaskog hos Hagalid gård er det både søndagskafé om sommeren, kunstgalleri og gode fiskemuligheter.

Profil_sertifikat_KLIMA

Alle våre Trefaddere skal kunne stole på at klimaskogen faktisk blir bygget!

nmbu

Inviter dine kunder eller ta med din familie på en «klimaskogsafari»

KONTAKT OSS

Anders_portrett_kvadrat

Anders Kristiansen

Prosjektleder
tlf. 949 70 402
ErikRaneid_portrett

Erik Raneid

tlf. 902 47 370
Han sørger for at trærne 
får jevnlig stell.

Rasmus Stokkeland

Nasjonal fagleder
tlf. 406 49 417
Magnus_Portrett

Magnus Farkvam

Klimarådgiver
tlf. 990 05 900
Agne_portrett_kvadrat_sat

Agne Simkute

Administrasjon
tlf. 998 72 569