Hvem er vi?

Trefadder er et finansieringssamarbeid mellom bedrifter og privatpersoner. Gjennom dette konseptet kan både bedrifter og privatpersoner kompensere sine klimaavtrykk!

Hvem er Trefadder?

Trefadder er et norsk initiativ for å bygge norsk klimaskog. Vi samarbeider med gårder over hele landet for å skape et bedre klima og flere lokale arbeidsplasser.

Trefadder har utviklet en plattform for treplanting og salg av karbonfangst fra norske klimaskoger. Gjennom Trefadder kan bedrifter og privatpersoner nå bli klimanøytrale ved å støtte treplanting i norske klimaskoger.

Planting av trær i norske klimaskoger er et effektivt, godt og rimelig alternativ til internasjonale klimakvoter og vi garanterer å gi en god og forutsigbar miljømessig effekt.

Trefadder er derfor stolte av å være Norges første og eneste kommersielle virksomhet som planter trær i norske klimaskoger!

gran_2

Vår historie

Trefadder AS har sitt utspring fra fintechselskapet Dealmaker AS i Haugesund, som leverer IT og innholdsløsninger til bank, forsikring og strømbransjen i Norge. Selskapet hadde klima- og miljøbevisste kunder hvor det både kreves og forventes klimakompenserende tiltak i alle deler av virksomheten.

Vi ønsket å ta en mer aktiv rolle for klimaet. Derfor tok vi kontakt med aktører i skognæringen i Norge. Flere likte våre ideer og sammen har vi nå utviklet tjenesten Trefadder. Gjennom Trefadder kan norske gårder ta del i oppbygningen av et enormt karbonlager, med hjelp fra bedrifter og familier over hele landet.

Vi har fire hovedmål for virksomheten:

  1. Planting baseres på vitenskapelig dokumenterbare effekter
  2. Dokumentert gjennomføring og kontrollbare resultater
  3. Lavere kostnad enn internasjonale klimakvoter
  4. Positive synergieffekter for norske gårder

Det er kanskje land langt lenger sør som har blitt kjent for å plante klimaskoger. Men klimaskoger lenger nord har blitt vanligere og er minst like effektive til å lagre karbon som tropiske skoger. Klimaskogpolitikken i mange land har ikke alltid fungert slik som vi hadde sett for oss. Mange av skogene som er plantet har rett og slett ikke overlevd, enten på grunn av manglende vedlikehold eller ved avskoging. I Norge har vi heldigvis myndigheter som har gode systemer for opprettelse av skog der hensyn til biologisk mangfold og vern av naturen står sentralt.

Sammen med deg ønsker vi å plante norske klimaskoger som fremover binder millioner av tonn CO₂.

Selskapet er nå i gang med en større vekstfase og ønsker en bred sammensetning av små og store «miljøinvestorer».

Vår målsetning

Treplanting er en naturlig og anerkjent metode for å fange CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntese.

Karbonfangst med norsk klimaskog

Trefadder sitt unike treplantingskonsept bidrar til finansiering av klimaskog i Norge, samtidig som trefaddere (bedrifter og privatpersoner) oppnå sertifisert dokumentasjon.

Gjennom å plante trær vil vi sørge for at norske bedrifter og privatpersoner blir klimanøytrale. Trefadder disponerer allerede store arealer som er godt egnet for treplanting.

Norge er et godt egnet sted å plante klimaskog og for å etablere et marked for karbonlagring og foredling. Vi er kjente for å stille høye krav til standard og har et stabilt politisk landskap. Derfor kan være støttespillere være sikre på at klimaskogene blir ivaretatt på en god måte.

Vår målsetning er at Trefadderskap blir et attraktivt karbonfangst-verktøy i Norge. Sammen skal vi skape et bedre miljø for framtidige generasjoner.

gran_1

Vår visjon

Trefadder ønsker å gjøre det enkelt og meningsfullt å ta del i vår felles dugnad, som vil gjenskape en grønnere verden.

Vårt team

Trefadder AS sin organisasjon består av et tverrfaglig team som administrerer og utviklet konseptet nasjonalt.

Det faglige arbeidet rundt etablering og drift av klimaskogene administreres av skogsingeniør Rasmus Stokkeland, sammen med sitt kompetente team og nettverk. Stokkeland er vokst opp på gård og har videre en mastergrad i skogsfag fra Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)]

Anders og Rasmus
Anders og Rasmus

Dokumentasjon

Vår dokumentasjon er din trygghet

Dokumentasjon

Tillit til klimatiltak er en forutsetning for Trefadder-modellen. Derfor vektlegger Trefadder betydelig verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med våre klimaskoger.

Etablering og utvikling av klimaskoger krever riktig kompetanse, metodebruk, journalføring, avtaleverk med grunneiere og dokumentasjon gjennom skogens livsfaser. For dette formålet har Trefadder utviklet et unikt IKT-system som blant annet inneholder følgende forutsetninger og funksjoner.

Kompetanse og erfaring

All treplanting og dokumentasjon gjøres og kontrolleres av kvalifisert fagpersonell som har relevant utdannelse fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). I tilfeller der det benyttes innleid personell skal disse ha erfaring og nødvendig kurskompetanse for treplanting og ungskog-vedlikehold.

Uten riktig kompetanse under planting og vedlikehold er det en økt risiko for at skogen får en mindre vekst, høyere dødelighet og lav trekvalitet.

Klimaskogene

Kriterier for at skogeiendommer kan bli med i klimaskogene til Trefadder:

  • Skogeier/eiendom er PEFC-sertifisert, tar hensyn til dagens eksisterende lovverk og miljøinformasjonskriterier holdes.
  • Om det det dokumenteres avvik skal disse rettes før en eventuell avtale inngås.
  • Om noe av arealet går ut til andre formål må dette erstattes annet sted på eiendommen som gir tilsvarende eller større opptak av Co2
  • Klimaskogen får økte rettigheter/vern gjennom en tinglyst «klimaskogavtale».
  • Trefadder finansierer bearbeidelse av områder, innkjøp av planter, planting og stell. Skogeiere som ikke overholder dette må betale tilbake dette beløpet.

Planting og vedlikehold

Valg av gode planteplasser, riktig planteredskaper, utførelse, samt plantebehandling under transport og mellomlagring er forutsetninger for en god skog.

All treplanting foregår ved å kjøpe to-åringer fra godkjente produsenter med sporing og genetisk stamtavle. Hver årsklasse blir plantet i et planlagt området som blir journalført. I skogdrift brukes begrepet «Ungskogpleie» som utføres ved gitt mellomrom i årene etter planting. I denne fasen vurderer man tetthet, vekst og optimaliserer for videre vekst.

Verifisering av tredjepart

Vi benytter et revisjonsselskap til blant annet å verifisere antall trær som har blitt plantet og våre klimaskoger blir i tillegg dronefotografert hvert år.

Besøk din klimaskog

Som trefadder har du muligheten til å besøke «din klimaskog». På vår klimaskog hos Hagalid gård er det både søndagskafé om sommeren, kunstgalleri og gode fiskemuligheter.

cert2021-67-Cappelen-Damm-AS

Alle våre Trefaddere skal kunne stole på at klimaskogen faktisk blir bygget!

Inviter dine kunder eller ta med din familie på en «klimaskogsafari»

Styret i Trefadder

SvennBørgeVatland

Svenn-Børge Vatland

Styreleder
• Forvalter hos Formuesforvaltning AS
• Tidligere i Storebrand og Pareto
• Samfunnsøkonom fra UiB
BjørnKjærandHaugland

Bjørn Kjærand Haugland

Styremedlem
• Adm. dir i Skift Norge
• Styremedlem i WWF, UiB, Prio mm
• Tidligere konserndirektør for bærekraft i DNV GL
Anders_portrett_kvadrat

Anders Kristiansen

Daglig leder
• Naturbruk
• Fagbrev Akvakultur
• Bachelor i markedsføring