Hvordan sporer vi temperaturendringene på kloden

Hvordan sporer vi temperaturendringene på kloden?

Temperaturene på jorden varierer fra natt til dag og mellom sesongmessige ekstremer i den nordlige og sørlige halvkule. Forskjellene på de varmeste og kaldeste stedene vil derfor alltid være store.

For å beregne en global gjennomsnittstemperatur, blir det tatt målinger over hele verden. Målingene blir sammenlignet, noe som gjør det mulig å danne et detaljert bilde av lokale og globale klimaendringer over tid. Uavhengige forskningsgrupper over hele verden utfører sine egne analyser av dataene. Alle viser til at vi har et varmere klima enn før.