Hvorfor planter vi trær

Hvorfor planter vi trær?

Alle norske bedrifter og husholdninger produserer karbon. Slik vårt samfunn er bygd opp, vil nesten enhver aktivitet ansees som produksjon av miljøgasser. Du kjører kanskje bil. Uansett om bilen kjører på bensin, diesel eller elektrisitet, så koster det miljøet. Mange argumenterer med at elektrisiteten i Norge er grønn, fordi vi baserer oss på vannkraft og ikke kull og atomkraft. Men vi selger unna store mengder elektrisistet til resten av Europa i sommerhalvåret og kjøper elektrisitet fra kontinentet når gradestokken går under frysepunktet og vannkraftverkene ikke får utnyttet kapasiteten i magasinene. Faktisk importerer Norge omtrent like mye elektrisitet som vi eksporterer.

Alle norske bedrifter og husholdninger produserer karbon. Det koster energi, i form av miljøgasser, for å utføre nesten enhver aktivitet. Bilkjøring, flyreiser, båtturer, elektronikk, mat og oppvarming koster energi i form av klimagasser.

Denne karbonen havner i luften, jorda eller i vannet og er med på å øke temperaturen på kloden og forsure havene. Trær er vår beste karbonlager og lager i tillegg oksygen. På den måten bidrar flere trær til mindre karbon i omløp og mer ren luft. Hvert tre er selvfølgelig en liten dråpe i havet. Men en dråpe er fortsatt en dråpe.

Les mer om regjeringens klimastrategi.

Les mer om Miljødirektoratets Klimakur.