Invester i karbonfangst med norsk klimaskog

Bli investor i Trefadder AS

Trefadder har utviklet et konsept hvor man bygger norsk klimaskog og selger CO2-fangsten til bedrifter som skal bli klimanøytrale.

Det grønne skiftet

Norge er i starten på det grønne skifte, og de fleste seriøse bedrifter setter seg nå mål å bli karbonnøytrale som følge av krav fra myndighetene, kunder eller bare som et selvpålagt krav.

Trefadder AS selger fadderskap med egne sertifikater til bedrifter og privatpersoner som kan bli karbonnøytrale gjennom karbonfangst av norske klimaskoger. På kort tid har selskapet solgt karbonfangst til mange bedrifter i hele Norge.
I takt med at det grønne skiftet øker i næringslivet, forventer man omsetning på flere titalls millioner i karbonfangstsalg.

Få ekslusiv investor-informasjon

Trefadder AS skal nå i mars 2020 hente inn vekstkapital fra investorer, fortrinnsvis via Dealflow.
Selskapet har oppnådd betydelige milepæler og har bevist et betalingsvillig markedet for sine løsninger.

Selskapet leverer følgende karbonnøytrale produkter mot bedriftsmarkedet:

• Karbonnøytrale Ansatte
• Karbonnøytrale Kunder
• Karbonnøytrale Produkter
• Karbonnøytrale Virksomhet
Hver uke sender Trefadder ut «velkomstesker» som inneholder karbonfangstsertifikat og profileringseffekter for å signalisere sin karbonnøytralhet til bedrifter over hele Norge.

Trefadder høster anerkjennelse

Selskapet har fått stor anerkjennelse for sine karbonfangst løsninger på tv, radio, aviser og trefadderskap har blitt en populær gave til foredragsholdere.

IMG_5093_low
Anders_Pappesker

Meld din interesse – og bli med på vårt eventyr!

På kort tid har selskapet oppnådd betydelig milepæler og det er store nyheter på inn den nærmeste tiden. Vi håper du høre mer om disse nyhetene og vurdere deltagelse i kapitalutvidelsen når den tid kommer.

Invalid Email
Invalid Number
Anders_portrett2

Anders Kristiansen

Prosjektleder
tlf. 949 70 402