Klimakalkulator

Finn klimaavtrykket til din bedrift

Det er ofte en omstendelig prosess å regne ut alle postene i et klimaregnskap. Trefadder har derfor laget et forenklet klimaregnskap for små og mellomstore bedrifter uten egen produksjon.

Finn ditt firma:


Skjemaet over søker frem ditt firma i Brønnøysund.
Er dere ikke registrert enda? Klikk her for å legge inn din info manuelt

Et klimaregnskap dokumenterer bedriftens faktiske utslipp i en tidsperiode, typisk foregående år. Målet med regnskapet er å få en oversikt over bedriftens klimaavtrykk. Bedriften får identifisert i hvor stor grad de påvirker klimaet og effektive tiltak som minimerer avtrykket.

Det er ofte en omstendelig prosess å regne ut alle postene i et klimaregnskap. Trefadder har derfor laget et forenklet klimaregnskap for små og mellomstore bedrifter uten egen produksjon. Ved å kompensere for forbruket som blir utregnet i klimakalkulatoren, vil din virksomhet få status som Klimanøytral gjennom Trefadder. Våre eksisterende kunder benytter denne statusen i tilbudsprosesser, anbud, årsrapportering og som en troverdig og grønn profilering av egen virksomhet.

Utregningen som gjør at vi kan beregne virksomhetene sine klimaavtrykk er hentet fra Miljødirektoratet og FN sine utslippsfaktorer.

Trefadder AS behandler all innregistrert informasjon og videre kommunikasjon konfidensielt og ingen informasjon vil bli sendt til tredjepart uten kundens samtykke.