Trefadder_Kystskogkonferansen

Kystskogkonferansen

Trefadder AS deltok 5. november på årets Kystskogkonferansen sammen med eksempelvis ledende skogaktører, fylkesmenn, kommuner, forskere fra NIBIO. Konferanse ble arrangerte av Kystskogbruket som er et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres. Alle kystfylkene fra Finnmark i nord til Agder i sør er med.

Viktige temaer var «fornyelse av skog», manglende fornying av skog i vekst,  skogen og klimaet, plante kvalitet og analyse av flaskehalser.

For oss i Trefadder AS var dette påfyll av fagkunnskaper og spennende forskningsresultater. I tillegg er det viktig at Trefadder som en ny aktør i bransjen utvider sitt faglig nettverk og kontakt med skogeiere.