NorDan sikter mot klimanøytral virksomhet innen 2030

Kunde_NorDan

Ser på samarbeidet med Trefadder som en viktig brikke i miljøstrategien

Med en historie tilbake til 1926 er ikke NorDan fremmed for tanken om å jobbe på lag med naturen. Som en ledende produsent av vinduer og dører, har selskapet satt bærekraft i kjernen av virksomheten i flere år. I en nylig utarbeidet handlings- og tiltaksplan for bærekraft, har NorDan ambisiøse mål om å jobbe mot karbonnøytral produksjon og utslippsfri transport innen 2030.

– For oss har bærekraft vært en integrert del av organisasjonen og virksomheten i mange år. Vår visjon, «Perfekt samspill», beskriver hvordan bærekraft går som en rød tråd gjennom produktutviklingen, produksjonen og samfunnsansvaret vi tar utover egen virksomhet, sier Lena Rannestad Kloster, bærekraftsjef i NorDan AS.

Den norske avdelingen av selskapet har fabrikker på Moi, Egersund og Otta, samt salgskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Porsgrunn og Moi.

Flere satsningsområder
I 2022 utarbeidet Nordan en handlings- og tiltaksplan for bærekraft mot år 2030. Rannestad Kloster forteller at selskapet blant annet har jobbet mye med innovasjon og videreutvikling av produktene.

– Vi bruker mye ressurser på produktutvikling i eget laboratorium, og sammen med tredjeparter kan vi levere produkter som møter nye krav og trender i markedet. Vi vet at når man jobber med bærekraft er det viktig å kunne omsette ord til handling. For oss handler det om å være handlingsorientert og å finne gode løsninger som passer egen virksomhet.

– Vi jobber derfor mye med innovasjon og har som hovedmål at produksjonen og fabrikkene skal være karbonnøytrale innen 2030. Når det gjelder transport har vi som mål å være utslippsfrie med de alternativene som er til stede. I tillegg jobber vi med bærekraftig emballering og emballasje, sier hun.

Egen bærekraftig produktportefølje
I fjor lanserte selskapet en egen bærekraftig portefølje av produkter, kalt GreenTech.

– GreenTech er et nytt alternativ som har tilsvarende kvalitet som de beste produktene vi har i dag. Det innebærer at de er Svanemerket, bruker trelagsglass og er aluminiumbekledd. Nå kan vi i tillegg garantere et karbonnøytralt transportregnskap på leveransen av produktene. For å få til det har vi statistikk som viser oversikt over produkter som kan leveres med biler som er elektriske eller går på biodiesel. For oss er det viktig å kunne produsere lokalt og levere kortreiste produkter til det norske markedet.

– Alle GreenTech-produkter har i tillegg egen returordning som garanterer at vi tar produktet i retur. Vi har også hatt forskningsprosjekter som har sett på resirkulering av produktene våre. Det er mye som skal på plass for å gjøre dette i stor skala, både i eget hus og ellers i verdikjeden. Som et markedsledende selskap ønsker vi å drive utviklingen i riktig retning, sier hun.

 

Globale mål og lokale handlinger
Selskapet er opptatt av at kundene skal bidra til et bedre miljø gjennom kvalitetsprodukter som sparer energi.

– Vi har investert mye i innovasjon og utvikling for å redusere karbonavtrykket og er opptatt av å vise at også kundene bidrar. Vi har derfor lagd en egen klimakalkulator som hjelper kunden med å beregne utslippene fra produktene.
Selskapet har etablert eget kompetansesenter som støtter hele Nordan-gruppen med miljødokumentasjon, såkalt EPD.

– Med utgangspunkt i en livssyklusanalyse fra råvarenes opprinnelse og gjennom produktets levetid har vi utviklet en dynamisk EPD-generator. Prosjektet har vært et samarbeid mellom oss, eksterne fagfolk og EPD-Norge for tredjepartsverifisering. Etter fire år med omfattende arbeid i hele konsernet kan vi nå levere EPD-dokumentasjon på en rekke produkter. Dokumentasjon som også kundene kan bruke i eget miljøregnskap.

Hun forteller videre at de bruker mye ressurser på å effektivisere produksjonen.

– Vi bruker LEAN-arbeidsmetodikk, har byttet ut all belysning med LED, bruker treflis fra produksjonen til oppvarming og har kjøpt opprinnelsesgaranti på strøm. Vi har en rekke tiltak som inngår i en større strategi. Dette er vår måte å omsette globale mål til lokale handlinger, sier Rannestad Kloster.

Klimapositive produkter med Trefadder
Bakgrunnen for samarbeidet med klimaskogaktøren Trefadder var ikke for å kompensere for utslipp, men for å kunne tilby klimapositive produkter.

– Tanken bak samarbeidet med Trefadder var opprinnelig ønsket om å kunne levere et klimapositivt produkt som bidrar til CO2-opptak. Vi har derfor alltid vært tydelig på at samarbeidet med Trefadder ikke skal brukes som klimakompensasjon, men for å kunne tilby produkter som bidrar til et bedre miljø. Et GreenTech-produkt er nemlig ikke bare kortreist, har lav U-verdi og lang levetid, men innebærer også at det plantes et tre for hvert produkt som selges.

– I løpet av de siste årene har vi kjøpt flere tusen klimatrær, og om man ser på livsløpet til hvert tre bidrar det positivt til miljøet i mange år. Samtidig er tre en fundamental råvare i våre produkter, og passer derfor godt inn i verdikjeden vår, sier hun.

Viktig sparringspartner
Hun peker også på Trefadder som en viktig sparringspartner for selskapets kontinuerlige arbeid med bærekraft.

– For oss har Trefadder også vært en viktig samarbeidspartner i bærekraftarbeidet, og vi har blant annet brukt de i forbindelse med utarbeidelsen av klimaregnskapet vårt. Bærekraftarbeid handler om å utfordre seg selv, og for oss har Trefadder vært en viktig ressurs for å finne nye klimatiltak.

– Vi vet at bærekraftstrategien krever kontinuerlig arbeid. GreenTech-produktene er et godt utgangspunkt, men for oss er det viktig å fortsette arbeidet. Da er det viktig å se på både økonomi, styring, miljø og sosiale aspekter, avslutter Rannestad Kloster.

 

NorDan

Lena Rannestad Kloster
Bærekraftsjef NorDan AS / CSO
tlf. 47 90 24 31
Lena.Rannestad.Kloster@nordan.no

Maren Rasmussen
Marketingsjef i Nordan
tlf. 922 21 258
maren.rasmussen@nordan.no

 

– For oss har bærekraft vært en integrert del av organisasjonen og virksomheten i mange år.

Lena Rannestad Kloster, Bærekraftsjef NorDan AS / CSO
Lena Rannestad Kloster, Bærekraftsjef NorDan AS / CSO