Olaug Bollestad mottar velkomstpakke som Trefadder
Olaug Bollestad mottar velkomstpakke som Trefadder

Olaug Bollestad fikk Trefadders klimasertifikat

Konferansen «Stolt bonde med tro på fremtiden» ble avholdt på Tysværtunet i Aksdal 27. januar 2020, og hadde særlig fokus på klimasmart landbruk. Trefadders Anders Kristiansen deltok selv med et innlegg hvor han snakket om karbonfangst med norsk klimaskog.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var også tilstede, og fikk her tildelt sitt personlige Trefadder klimasertifikat som gjør at hun er klimanøytral for 2020.

Bollestad er svært positiv til norsk klimaskogsatsing, og heier på oss i Trefadder for jobben vi gjør! Vi ønsker henne velkommen som Trefadder!