Organisasjons-psykologer med bærekraftig ledelse på agendaen

Kunde_Bjornson

Inngår samarbeid med Trefadder for å kompensere for restutslipp.

Bjørnson Organisasjonspsykologene jobber med utvikling av humankapital som konkurransefortrinn. Nå ønsker selskapet å se på virksomheten og kundene som en del av en langsiktig bærekraftstrategi.

– Som konsulentorganisasjon er vi opptatt av å forstå hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet og er nå i ferd med å konkretisere vår grønne strategi. Arbeidet involverer både ansatte og kunder og er noe hele organisasjonen er opptatt av, sier Ingrid Ottesen, daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

Selskapet ble stiftet i 2001 med hensikt å gjøre kunnskap om psykologi tilgjengelig og relevant for næringslivet. Gjennom årene har Bjørnson bidratt til å styrke ledelse, arbeidsplasser, medarbeiderskap og prestasjoner blant private og offentlige virksomheter.

Setter mennesket i fokus

Hun forteller at selskapet har jobbet med bærekraft både fra et menneskelig og miljømessig perspektiv i mange år.

– Bærekraft er ikke et nytt begrep for oss i Bjørnson. Fra oppstarten i 2001 har vi jobbet med fokus på menneskene i organisasjonen og mennesket som virksomheters viktigste konkurransefortrinn. I dag leverer vi tjenester innen leder- og organisasjonsutvikling til en rekke bransjeledende virksomheter. Nå ønsker vi å bruke vår posisjon til å fremme både menneskelig og miljømessig bærekraft.

– For oss handler bærekraft om å utvikle gode ledere som støtter effektive omstillingsprosesser og tar bærekraftige beslutninger. Det innebærer å hjelpe virksomheter i å utvikle et mer bærekraftig lederskap og gjøre ledere mer bevisste effekten av det de gjør. Ikke bare her og nå, men i et langsiktig perspektiv, sier Ottesen.

Leter kontinuerlig etter forbedring

Hun forteller at selskapet er opptatt av å jakte på beste praksis, kontinuerlige forbedringer og på å være en lærende organisasjon.

– For å etterleve egne ambisjoner har vi utviklet en evalueringskultur hvor vi identifiserer hva som er bra og hva som kan bli bedre. Denne tilnærmingen gjelder både i interne og eksterne sammenhenger og både kunder og ansatte er viktige kilder i arbeidet. Dette var også noe av bakgrunnen for at vi i 2016 satte «Ledelse i det digitale skiftet» på agendaen for å utvikle digitale produkter og tjenester som støtte for god ledelse.

Selskapet har utviklet Bjørnson Online,en digital læringsplattform, og lanserer snart en lederutviklingsapp som integreres med tradisjonelle konsulenttjenester.

– Bjørnson Online gjør fagekspertise innen ledelse og organisasjonsutvikling tilgjengelig der det passer kunden. Samtidig bidrar tjenesten til et lavere klimaavtrykk gjennom færre reiser, både for oss og våre kunder.  Dette er et miljø- og budsjettvennlig alternativ for lederutvikling, sier hun.

Bjørnson Online består foreløpig av 15 digitale læringsmoduler. Lederutviklingsappen MODUS er et forskningsprosjekt som støttes av Norges Forskningsråd og utvikles av Bjørnson i samarbeid med forskere ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger, med Mari Rege i spissen.

Kompenserer for restutslipp

Som et landsdekkende konsulentmiljø med globale kunder har selskapet allikevel behov for transport med fly, tog eller bil for å komme frem til kundene. Nå skal samarbeidet med Trefadder kompensere for disse utslippene.

– Vi ble kjent med Trefadder på et tidspunkt der vi akkurat hadde begynt å jobbe med vår bærekraftstrategi. Vi så raskt at den konkrete tilnærmingen fra Trefadder passet godt inn i vår miljøstrategi. Det er også en fin måte å kommunisere vårt klimaengasjement både internt og eksternt. Vi ser fram til å kunne inkludere ansatte og deres familier på «treplanting» i regi av Trefadder. Dette var noe som appellerte til oss og ga en ekstra bonus. Trefadder er et gjennomtenkt og godt forankret klimaprosjekt som gir oss verdi på flere måter, sier Ottesen.

Samarbeidet med Trefadder hjelper Bjørnson med å kompensere for 36 tonn CO2 per år.

Kombinerer tjenester

Nå skal selskapet jobbe videre med å videreutvikle og konkretisere den grønne strategien.

– For oss handler dette om å involvere hele organisasjonen for å forstå hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet. Som konsulentselskap har vi også et engasjement for å få kundene til å velge effektive og klimavennlige løsninger innen lederutvikling.

– Kombinasjonen av digitale læringsmoduler og tradisjonelle konsulenttjenester gir en rekke fordeler både for kundene og for oss. Samtidig som programmene blir mer fleksible, klimavennlige og rimeligere blir de også mer effektive ved at de forsterker læringseffekten. I tillegg kan digitale produkter gjenbrukes når det oppstår behov og repeteres når lederen selv ønsker, sier hun.

Setter bærekraft på agendaen

Hun mener god ledelse vil være avgjørende for å lykkes med omstillingen som kreves for å nå FNs bærekraftsmål. Inner Development Goals (IDGs) er et non-profit initiativ som arbeider for å nå bærekraftmålene gjennom å bidra til personlig utvikling og indre kapasitetsbygging.

– IDG er et rammeverk for utvikling med 5 dimensjoner og 23 kvaliteter mennesker trenger å utvikle. Nå har vi etablert Bjørnson Organisasjonspsykologene som IDG-hub nummer 7 i Norge, “IDG Stavanger Bjørnson Leadership Hub”. Dette er et initiativ vi skal jobbe mye med fremover for å bidra i arbeidet med å sette bærekraftig ledelse ut i praksis.

– God ledelse er en forutsetning for å nå langsiktige bærekraftsmål, avslutter Ottesen.

 

Bjørnson

Trine L. Klavenes, Markedsansvarlig og prosjektleder for Bjørnsons grønne strategi
trine@bjornson.no
483 19 440

Ingrid Ottesen, daglig leder og partner
ingrid@bjornson.no
918 22 256

– Som konsulentorganisasjon er vi opptatt av å forstå hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet og er nå i ferd med å konkretisere vår grønne strategi.

Fra v: Trine L. Klavenes, markedsansvarlig og prosjektleder for Bjørnsons grønne strategi og Ingrid Ottesen, daglig leder og partner
Fra v: Trine L. Klavenes, markedsansvarlig og prosjektleder for Bjørnsons grønne strategi og Ingrid Ottesen, daglig leder og partner