Bidra til treplanting i Norge

Pakk ned termos, nistepakke og ta med din familie på besøk i klimaskogen!

En norsk person slipper ut ca 7,9 tonn CO2 hvert år.

Beregne din famile sitt CO2 avtrykk og bli klimanøytral med Trefadder.

Vi planter trær for deg hvert år - Du kan besøke «din familie-klimaskog»

Button_Klima_BIDRAG

Klimanøytral

TREFADDER

Jeg ønsker å bidra til et bedre miljø gjennom planting i Trefadder sine klimaskoger i Norge

kr 199,- / mnd

(ingen binding / tilsvarer netto fangst av 8 tonn CO2)

Vi planter for barnas fremtid!