PRIVAT

Bidra til treplanting i Norge

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Pakk ned termos, nistepakke og ta med din familie på besøk i klimaskogen!

En norsk person slipper ut ca 10 tonn CO2 hvert år.

Beregne din famile sitt CO2 avtrykk og bli karbonnøytral med Trefadder.

Vi planter trær for deg hvert år - Du kan besøke «din familie-klimaskog»

Vi planter for barnas fremtid!

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Velg et av våre karbonnøytrale produkter for din famile

Button_Bidrag_circle

Karbonnøytralt

BIDRAG

Jeg ønsker å bli klimanøytral* og bidra til treplanting!

kr 250,- pr tre
(ett tre binder ca 2 tonn CO2)
* 5 trær gjør en gjennomsnitts nordmann karbonøytral

VIS AT DU ER STOLT TREFADDER!

Inkludert i ditt Trefadderskap mottar du to dørmerker og fem buttons som du kan benytte for å signalisere at du er en klimanøytral familie.

5trees
Dørmerke_familie
Profil_buttons_familie