pwc_Zero

PWC & Zero anbefaler gode klimaskog prosjekter

Store deler av Norsk næringsliv har ambisjoner om å oppnå «Net Zero» innen 2030. For at dette skal lykkes må man har en klar klimastrategi, iverksette tiltak for å kutte sine utslipp og klimakompensere restutslipp.

For å unngå at næringslivet kjøper kvoter med tvilsom klimaeffekt har PWC og Zero utarbeidet rapporten «Jakten på klimanøytralitet» som en frivillig guideline for bedrifter gjennom en Trafikklys modell. Klimakvoter/kreditter fra godt dokumenterte klimaskog prosjekter har fått grønt lys fra PWC og Zero.