Slik fungerer det

Bli klimanøytral med Trefadder

Trefadder tilbyr fadderskap til bedrifter og privatpersoner
som blir klimanøytrale gjennom treplanting. 

Ditt fadderskap bidrar til finansiering av klimaskoger i Norge.

Inntektene fra trefadderskap bidrar direkte til finansiering av klimaskog. For å sikre en forutsigbar produksjon av klimaskog må områdene tinglyses. Trefadder inngår avtale med skogeier og trær blir plantet. I løpet av klimaskogens levetid kreves også kvalitetssikring og vedlikehold, slik at vi oppnår maksimal karbonfangst og gode levevilkår for alle trær.

Velg det Trefadderskapet som passer for deg!

Treplanting I Norge

Vi har nå plantet over 50.000 trær og i løpet av de neste årene skal vi plante millioner av trær!

Over tid vil dette binde millioner av tonn med CO2.

FAQ

Hva går finansieringen av trefadderskap til?

Inntektene fra trefadderskap bidrar direkte til finansiering av klimaskog. For å sikre en forutsigbar produksjon av klimaskog må områdene tinglyses. Trefadder inngår avtale med skogeier og trær blir plantet. I løpet av klimaskogens levetid kreves også kvalitetssikring og vedlikehold, slik at vi oppnår maksimal karbonfangst og gode levevilkår for alle trær.

Hvordan dokumenteres treplantingen?

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

Hvordan dokumenteres karbonfangst-effekten?

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet er vurdert til 60 tonn karbon per dekar. Da er vi godt innenfor feilmarginene og våre kunder kan være helt sikre på at de får det de betaler for.

Hva skjer med klimaskogen i fremtiden?

Klimaskogen vil stå til den har bundet maksimal mengde karbon, noe som kan ta opptil 90 år. Etter hogst av klimaskog vil det plantes ny skog på arealene. Slik fortsetter vi arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. 

Hva menes med kompenserende treplanting?

Kompenserende treplanting betyr at vi planter skog som tilsvarer ditt årlige karbonutslipp. Vi lager mer enn gjerne et karbonregnskap til deg, slik at du har oversikt over ditt miljøavtrykk.

Er norsk treplanting bedre enn planting i andre områder i verden?

All treplanting bra. Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi faktisk binde nok karbon til å løse klimakrisen. Erfaringene fra lignende prosjekter over hele verden viser at det er viktig å plante på steder der trærne får vokse under optimale forhold.

I Norge finnes det allerede gode systemer og rutiner som sikrer at klimaskogene vokser uten at den kan bli fjernet av myndigheter eller skogeier. Våre trefaddere kan derfor være sikre på at klimaskogene klarer å binde karbon og at trær ikke blir fjernet.

Ved å støtte Trefadder har du tilgang til å besøke din klimaskog.

Hva er forskjellen på en klimakvote og treplanting i regi av Trefadder?

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Myndighetene tildeler bedrifter og stater en viss mengde kvoter som så kan selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Kvotene definerer markedsprisen på CO2-utslipp.

Det finnes ulike typer kvoter, herunder EUA og CER. Felles for disse er at hver kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2, og at de er godkjent under Kyoto-avtalen. Klimakvoter blir handlet på børser og prisene varierer basert på tilbud og etterspørsel.

Trefadder er ikke en del av klimakvote-systemet. Det er derfor ikke mulig å spekulere i kvoter som er kjøpt gjennom Trefadder.

Vi i Trefadder har gjort ting enkelt. Vi planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog her på Hjelmeland! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.

Hva skjer med min klimaskog hvis jeg sier opp mitt fadderskap?

Ett år med trefadderskap inkluderer planting av trær for gjeldende år, samt vedlikehold av trærne fram til maksimal karbonlagring er oppnådd. Klimaskogen vil derfor stå, uavhengig om du sier opp fadderskapet eller ikke. Når et fadderskap fornyes etter ett år plantes nye trær, slik at vi klarer å binde enda mer karbon for deg.

Hvem står bak Trefadder?

Selskapet Trefadder AS i heleid av Dealmaker AS som siden 2011 har vært en ledende utvikler av kundelojalitetsprogrammer til bank, forsikring og strømbransjen i Norge.