Sørlandskjøkken vil inspirere andre til lokal karbonfangst

Kunde_Sørlandskjøkken

Inngår samarbeid med Trefadder for lokal planting av klimaskog

Sørlandskjøkken har siden etableringen i 2006 hatt fokus på lokal produksjon og kort vei fra produksjon til kunde. Denne måten å jobbe på skiller Sørlandskjøkken fra andre kjøkkenleverandører. Nå inngår kjøkkenprodusenten samarbeid med Trefadder for å redusere klimaavtrykket ytterligere.

– Konseptet vårt er basert på kjøp i store kvantum fra leverandørene, noe som gjør at vi både kan ha veldig konkurransedyktig priser, men også ha så lave utslipp fra langtransport som mulig. Vi lagerfører så å si alt som trengs for å produsere våre kjøkken lokalt i Søgne, noe som gir oss en unik nærhet til kundene. I tillegg er produksjonen sertifisert gjennom Miljøfyrtårn og vi jobber kontinuerlig med avfallshåndtering, kildesortering, og reduksjon av energiforbruk. Innsatsen gjør at vi i dag kildesorterer over 97 prosent av avfallet vårt. Vi er også opptatt av sosial bærekraft og satser blant annet på videreutdanning av ansatte, likestilling og digitalisering av produksjonen. Digitaliseringen gir ikke bare en mer effektiv produksjon, men også et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Nå utvider vi miljøsatsingen med planting av lokal klimaskog i samarbeid med Trefadder, sier Ingun Eikli, markedssjef i Sørlandskjøkken.

Sørlandskjøkken har produksjon i Søgne og butikker i Sørlandsparken i Kristiansand, på Stoa i Arendal, og på Forus i Stavanger.

Legger press på leverandører
Eikli er klar over at de er en liten kjøkkenprodusent i et stort marked, men at det ikke stopper selskapet fra å ha høye klimaambisjoner.

– Selv om vi er en relativt liten aktør prøver vi å legge press på leverandører og underleverandører for å finne mer bærekraftige materialer der vi kan. Vi har derfor løpende gjennomgang av produktene, og vurderer alltid nøye om det finnes et bedre alternativ.

Hun forteller at miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårn gir selskapet verktøyene og oversikten for å kunne jobbe langsiktig med bærekraft.

– Siden vi er miljøsertifisert har vi nøye gjennomgang av bedriften og jobber kontinuerlig med å bli bedre. Vi har også klimaregnskap på bruk av råvarer og avfall, noe som gjør det enkelt å se hvor mye vi kildesorterer per råvare. Dette er innsikt som hjelper oss med å se hvor vi kan bli bedre, sier hun.

Lokal klimaskog
Trefadder har samarbeid med lokale bønder og grunneiere flere steder i landet. I forbindelse med samarbeidet med Sørlandskjøkken fant de en bonde med eiendom i Lyngdal.

– For oss er samarbeidet med Trefadder en mulighet til å fortsette med lokale klimatiltak, med en egen lokal klimaskog. Trefadder gjør det mulig for oss å drive karbonfangst i samarbeid med lokale bønder, som igjen skaper flere lokale arbeidsplasser. Denne tilnærming passer godt inn med vårt eget konsept, og nå gleder vi oss til å komme i gang med prosjektet.

Hun forteller at de skal plante et tre for hvert kjøkken som produseres. Det betyr planting av omtrent 1000 trær per år, trær som vil fange rundt 230 tonn CO2.

– Jo flere kjøkken vi selger, desto flere trær planter vi. Det er kjempegøy at vi skal plante klimaskog her på Sørlandet og at samarbeidet med Trefadder gjør det mulig, sier hun.

Kontinuerlig klimaarbeid
Hun forteller at hun mener alle bedrifter må ta eget miljøansvar, og har sett at det krever innsikt i egen virksomhet.

– For oss handler det om å ta miljøansvar på alvor. Da må man begynne med en situasjonsanalyse av egen virksomhet og hva som har negativ påvirkning på miljøet. På den måten ser man hvor det ligger størst potensial for forbedringer. Vi skal jobbe videre med energieffektivisering, reduksjon av avfall fra produksjonen og mer bærekraftige materialer. I tillegg har vi begynt å se på sirkulær produksjon.

Nå ønsker selskapet å motivere andre til å jobbe aktivt med bærekraft.

– Vi ønsker å strekke oss lengre, og da er samarbeidet med Trefadder en unik mulighet. For oss handler det om finne neste naturlig steg mot en klimanøytral virksomhet. Som selskap gjør vi det vi kan for å redusere eget klimaavtrykk.

– Om andre lar seg inspirere av oss er det ingen ting som er bedre enn det, avslutter Eikli.

 

___

Sørlandskjøkken
Ingun Eikli, Markedssjef
993 495 00
ingun@sorlandskjokken.no

 

– For oss handler det om å ta miljøansvar på alvor. Da må man begynne med en situasjonsanalyse av egen virksomhet og hva som har negativ påvirkning på miljøet. På den måten ser man hvor det ligger størst potensial for forbedringer.

Kundecase_Sørlandskjøkken