Anders_i_skogen_2

– Støtte fra eksperter

Nettavisen har skrevet en spennende artikkel om Trefadder som en viktig aktør for klimakompenseringsløsninger i Norge.

Med Microsoft på laget blir vil Trefadder igangsette forskningsprosjektet «Skogtech» der man ved hjelp av kunstig intelligens, satelitter, kartdata og annen dokumentasjon vil finne de best egnede arealene for videre dyrking av klimaskog.

Les artikkelen her!