Treplanting gir god klimagevinst
Treplanting gir god klimagevinst

Treplanting gir god klimagevinst

Klimaet har alltid vært i endring og dramatiske endringer i varm eller kaldere retninger er helt naturlig. De fleste kan også være enig i at aktivitet fra 6 milliarder mennesker påvirker klimaet lokalt og globalt.

For å motvirke denne menneskeskapte påvirkningen må det angripes fra flere kanter; redusere utslipp og utvikle ny teknologi for karbonfangst.

​Det mest velkjente tiltak er treplanting.

Treplanting i mange land har vist seg å kunne være utfordrende grunnet manglende institusjoner for kontroll og utførelse.

Les mer om regjeringens klimastrategi her

Les mer om Miljødirektoratets Klimakur her