Vår klimaskog

Vår klimaskog

Trefadder er et norsk initiativ for å bygge norsk klimaskog i samarbeid med norske gårdsbruk for å skape et bedre klima og flere lokale arbeidsplasser.

Valg av områder og treart

En forutsetning for suksessfull skogplanting er å finne optimale vekstområder med godt jordsmonn, næringsgrunnlag, tilgang på vann, sol og skjerming fra vær og andre farer. Et slikt optimalt område må så renskes for mindre produktive vekster og dernest tilberedes før man kan plante trær. ​

Mange risikerer å mislykkes med treplanting fordi områdene ikke er optimale eller fordi det plantes med trær som ikke er tilpasset plantingsområdet.  ​

Våre valgte næringsrike områder er optimale for norsk gran.

På egnende områder må det plantes treart som er optimale for lokasjoner for å oppnå maksimalt CO2-fangst av arealet. Trefadder.no har valgt å satse på norsk gran, som vi mener er det optimale treslaget for klimaskog i Norge.

En suksessfull klimaskog må ha riktig tetthet av solide grantrær som på sikt strekker seg opp mot 50 meter for maksimalCO2-fangst. ​

Vi planter to-årige grantrær som bruker ca 30 år på å oppnå maksimal karbon opptak.

Vedlikehold og stell

Norsk klimagran
Norsk klimagran

I en enhver skog konkurrerer trærne om næring seg i mellom. Ved eksterne faktorer som vind sol og med genetiske forskjeller får man ulike veksthastigheter. For at klimaskogen skal vokse raskest mulig med maskimalt opptak av CO2, må skogen regelmessig vedlikeholdes.

I gjennomsnitt plantes det ett grantre pr. 1,5 m2. Over tid mens skogen vokser vil ca 20% måtte bli hogget ned for å gi plass til de trærene som har størst sjansje for maksimal vekst. En suksessfull klimaskog krever derfor godt med stell og vedlikehold.

Klimaskogens levetid

Trær har som kjent lang levetid, men på et tidspunkt oppnår treet maksimal CO2-binding og vekst. På dette tidspunket har trærne blitt 30-50m høye og grener har begynt å visne.

På dette tidspunket må skogen hogges ned og deretter foreta ny treplanting som sørger for enda mer CO2 binding. Selv om trærne hogges ned, forblir CO2 lagret i veden når det blir omgjort til tømmer eller treprodukter.

Han sørger for at trærne 
får jevnlig stell.
Han sørger for at trærne får jevnlig stell.

Klimaeffekten

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel. Treplanting er en av de viktige bidragene for å nøytralisere CO2 i atmosfæren.

gran_1

Treplanting gir stor klimagevinst

Klimaet har alltid vært i endring og dramatiske endringer i varm eller kaldere retninger er helt naturlig. De fleste kan også være enig i at aktivitet fra 6 milliarder mennesker påvirker klimaet lokalt og globalt.

For å motvirke denne menneskeskapte påvirkningen må det angripes fra flere kanter; redusere utslipp og utvikle ny teknologi for karbonfangst.

​Det mest velkjente tiltak er treplanting.

Treplanting i U-land har vist seg å kunne være utfordrende grunnet manglende institusjoner for kontroll og utførelse.

Treplanting = det mest effektive tiltaket?

En ny rapport publisert av NRK 19 februar 2019 henviser til en studie gjort av Den tekniske høyskolen i Zürich mener at treplaning er det mest effektive klimatiltaket. Økologen Thomas Crowther mener treplanting er vårt viktigste våpen mot klimaendringer.

CO2-gjødsling

Klimavitenskap er usikkert, men en ting har forskere etablert med stor grad av sikkerhet: økt CO2 i atmosfæren fører til at planter vokser raskere og at jorden blir grønnere, særlig i tørre strøk. Dette er blitt dokumentert gjennom hundrevis av vitenskaplige studier. Jo mer CO2 det blir i atmosfæren, jo mer effektiv blir treplanting som virkemiddel til å motvirke menneskeskapt klimaendring!

Kortreist og distriktsvennlig

Treplanting i U-land har vist seg å være lite effektivt på grunn av korrupsjon, inkompetanse og ineffektivitet. Ved å plante trær i Norge skaper man et kortreist klimatiltak. Pengene holdes lokalt og stimulerer arbeidsplasser i vårt eget land. Norsk kompetanse er dessuten i verdensklasse og det er lettere å spore og kontrollere prosjekter i Norge enn i fjerne strøk.

​I tillegg er kortreist treplanting bra for norske distrikter. En Trefadder er også samtidig en norsk bondefadder.

IMAC-SCREEN-1
IMAC-SCREEN-2