TREFADDER_Logo_hvit
Kunder_123Fasade

Klimakompensert med Trefadder

123 Fasade AS bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

Norge er i starten på det grønne skifte, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi oss mål om å bli klimanøytrale. Vi ønsker minst mulig klimautslipp i vår bedrift, og gjør hva vi kan for å velge miljøvennlige elementer til vår produksjon.I tillegg velger vi å bidra til klimakompenserende tiltak ved å plante skog gjennom Trefadder.

Vår bidrag gjør at våre ansatte blir klimanøytrale og etterhvert får vi faktisk vår egen klimaskog! For dette er ikke et enkeltstående bidrag, men et samarbeid vi ser på som langsiktig og forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt miljø i Norge og hele verden.

CO2-fangst

Vi klimakompenserer gjennom treplanting
i Norge i Tefadders klimaskoger.

Dette gir CO2 fangst garanti for et bedre miljø,
og det skaper lokale arbeidsplasser.

Vårt klimabidrag er sertifisert, og du kan faktisk besøke “vår” klimaskog.

Sertifikat_123Fasade_2

Trær er naturens metode for å fange CO2.
Trefadder planter riktige trær på riktige steder og utvikler Norges første kommersielle klimaskoger.
Så langt er mer enn 65.000 trær plantet som over tid vil binde tusenvis av tonn CO2.

Norgeskart_Trefadder_sept2020_3
created by dji camera

Hagalid Gård, Hjelmeland

65.000 trær plantet (2019/2020)
200.000 er planlagt (2021/2023)
Forventet CO2-fangst:
60.000+ tonn

15LifeOnLand

Gjennom vårt bidrag til Trefadder oppfyller vi FN sitt bæremål nr 15.

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

IMG_3619
Autumn-forest-landscape.-Bright-sun-in-beautiful-woodland.-Ground-covered-by-green-moss.-Old-dry-tree-in-green-forest.-Amazing-forest-in-golden-sunlight.-1040838794_3869x2580_tilpass

CO2-fangst

Gjennom fotosyntesen fanger trær CO2.

Et norsk grantre som vokser opp, kan fange opptil 2 tonn CO2.

O2 slippes ut i atmosfæren

CO2 lagres i trestammen, røttene og i jorda.

10 tonn CO2

En nordmann slipper ut
10 tonn CO2 hvert år

Kilde: Miljødirektoratet

2 tonn CO2

Et norsk grantre binder
2 tonn CO2 hvert år

Gjelder CO2-binding i tre, røtter og jordsmonn
Kilde: Klimaskog forskningstrapport

5 trær

Ved å plante 5 trær hvert år
er man karbonnøytral

*Ved planting i klimaskog

100% sporbarhet

Trefadder har full sporbarhet i hele verdikjeden fra frø til plante og til skog. 
Etter 2 år i drivhus settes plantene i klimaskogjorda.

minitre
planter_1

Vi planter de rette trærne på de riktige stedene.

Ved å plante rundt 300 trær per dekar på nøye utvalgte steder, tar vi hvert trinn i plantingsprosessen med stor forsiktighet. Trefadder oppnår også biologisk mangfold ved å unngå monokulturer og sørger for at området blir et sted hvor både dyr og planter kan trives. Alt som sikrer de absolutt beste forholdene for treet og for fremtidige generasjoner.

planter_2

Som stolt Trefadder bidrar vi til en bedre fremdrift for fremtidige generasjoner. Takk for at du valgte å handle hos oss!

Vil du vite mer? Besøk vår klimapartner Trefadder.no