Vigor Industrier skal kompensere for alle utslipp med lokal klimaskog i Trøndelag

Kunde_VIGORIndustrier

Ambisjoner om å bli verdens første klimanøytrale bemanningsselskap

Vigor Industrier har siden 1990 leid ut fagarbeidere med spesialkompetanse til olje- og gassindustrien, skipsverft, produksjonsbedrifter, smelteverk og mekaniske verksteder. Nå inngår selskapet samarbeid med Trefadder for å nå målet om å bli verdens første klimanøytrale bemanningsselskap.

– Siden etableringen har vi levert bemanningstjenester til olje- og gassindustrien, en bransje som står for omtrent en fjerdedel av de totale CO2-utslippene i Norge. Nå føler vi at det er på tide for oss som et lite selskap å gjøre noe med egne klimautslipp, og har satt oss som mål å bli verdens første klimanøytrale bemanningsforetaket, sier Rune Staveli Kvernland, daglig leder i Vigor Industrier.

Selskapet har omtrent 100 ansatte, hvorav 95 er på oppdrag enten offshore eller på land. Utgangspunktet for selskapets miljøarbeid er klima og miljø, sosiale forhold, og ansvarlig og etisk forretningsstyring (ESG).

Nesten bare utslipp fra reiser
Staveli Kvernland forteller at virksomheten har hovedkontor med fem ansatte i Orkanger, og at majoriteten av utslippene kommer fra reisevirksomhet.

– Siden oppdragsgiverne våre er spredt over hele landet medfører virksomheten vår uunngåelige flyreiser og transport til og fra arbeidssted. Siden nesten alt av utslipp fra virksomheten kommer fra transport er det også der vi har størst potensial for å kompensere for utslipp.

Samarbeidet med Trefadder vil i realiteten kompensere for nesten alt av utslipp i virksomheten.

– Klimakompensasjon av utslipp fra transport av personell og materiell vil redusere utslippene med tilnærmet 100 prosent. Foruten utslippene fra transport har vi indirekte utslipp fra elektrisk oppvarming av kontoret. Nå skal vi investere i solcelleanlegg for å kunne bruke fornybar energi til oppvarming. Med planting av klimaskog og produksjon av lokal fornybar energi er målet å bli klimanøytrale i løpet av kort tid, sier han.

Kartlegger utslippene
Selskapet jobber nå aktivt med å kartlegge egne utslipp for å beregne hvor mye klimaskog som må plantes for at virksomheten blir klimanøytral.

– Tidligere hadde vi ikke oversikt over utslippene fra flyreiser. Nå får vi månedlige rapporter fra flyselskapene som viser utslipp i form av CO2, NOX og svovel. Sammen med data for utslipp fra drivstoff til fossile kjøretøy får vi god oversikt over egne utslipp.

– Med utgangspunkt i disse dataene samarbeider vi med Trefadder for å kartlegge utslippene. Det gjør det mulig å kompensere for alle utslippene i form av planting av klimaskog. Om vi greier å kompensere for absolutt alle utslipp vil vi være unike i bransjen. Vi går «all in», sier Staveli Kvernland.

Gir konkurransefortrinn
Han innrømmer at selskapet ikke har lang erfaring med bærekraftarbeid, men når de først skal gjøre noe, gjør de det ordentlig.

– Så vidt vi vet er det ingen andre bemanningsselskap i vår bransje som gjør dette. For oss er det også viktig å kunne være en klimanøytral leverandør for kundene. Snart kan kundene våre innen næringsmiddelindustrien, havbruk eller annen industri dokumentere at de bruker en klimanøytral leverandør. Dette er både et konkret klimatiltak, men også et konkurransefortrinn i markedet. Allerede i dag har vi kunder som forventer dokumentasjon på klimatiltak i anbudene.

– Vi setter også stor pris på at dette er et transparent og konkret klimatiltak her i Norge. Nå skal vi jobbe for at samarbeidet blir kjent, og at det kanskje bidrar til å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for jobbersøkere.

– Når jeg blir pensjonist skal jeg gå turer i skogen som har kompensert for utslippene våre, avslutter Staveli Kvernland.

 

Vigor Industrier
Rune Staveli Kvernland, CEO i Vigor
920 80 555
rsk@vigorindustrier.no

– Tidligere hadde vi ikke oversikt over utslippene fra flyreiser. Nå får vi månedlige rapporter fra flyselskapene som viser utslipp i form av CO2, NOX og svovel. Sammen med data for utslipp fra drivstoff til fossile kjøretøy får vi god oversikt over egne utslipp.

Rune Staveli Kvernland, daglig leder i Vigor Industrier.
Rune Staveli Kvernland, daglig leder i Vigor Industrier.