Hva er drivhuseffekten

Hva er drivhuseffekten?

Som andre gasser i atmosfæren er klimagasser gjennomsiktige for innkommende sollys. Klimagasser er imidlertid ikke gjennomsiktige for varme. Den soloppvarmede overflaten på jorden utstråler varme dag og natt. Noe varme slipper ut av atmosfæren, mens resten absorberes av klimagasser, som utstråler varme tilbake i omgivelsene.

Etter hvert som vi mennesker har blitt flere, har vi funnet på stadig nye måter å omforme karbonholdige materialer til andre energiformer. Den industrielle revolusjonen lærte oss nye måter å utnytte kull og olje. Klimagassene fra kull og olje ble nå sendt ut i luften igjen og startet så å absorbere sollys og stråle ut varme i atmosfæren. 

Som et resultat av dette startet den globale gjennomsnittstemperaturen å øke etter at starten på den industrielle revolusjonen. Økningen har fortsatt fram til dagen i dag.

Les mer om drivhuseffekten.